N O V O   !  !  !
Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

N O V O   !  !  !
Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

6.3. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda

 

Državni službenici i nameštenici, sudije i javni tužioci

od aprila 2014.
godine (neto)

od novembra 2014.
godine (neto)1

od decembra 2015.
godine (neto)2

od decembra 2016.
godine (neto)3

Državni službenici i nameštenici

19.001,43

17.101,29

17.101,29

17.101,29

Sudije, javni tužioci, zamenici javnih tužilaca

33.150,97

29.835,87

29.835,87

29.835,87

Predsednik
Sudije Ustavnog suda

33.150,97

29.835,87

29.835,87

29.835,87

1 Čl. 8. i 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015).

2 Čl. 9. i 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 103/2015).

3 Čl. 9. i 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 99/2016).