REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za obračun
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

6.4. Pregled osnovica za plate zaposlenih u Stručnim službama Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralnog registra OSO

(po usvojenom Zaključku Vlade 05 Broj: 121-3131/2014 od 22.4.2014. godine i 05 Broj: 121-13957/2014 od 6.11.2014. godine)

 

Grupe poslova

od aprila
2014. godine
(neto)

od novembra
2014. godine
(neto)

Za I grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

3.995,74

3.596,17

Za II grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

3.790,10

3.411,09

Za III grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

2.631,35

2.368,22