REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

1.3. MINIMALNA ZARADA

 

Period primene

Minimalna zarada*

"Sl. glasnik RS", broj

januar - decembar 2018.

143,00 din.
(neto po radnom času)

88/2017

* Zaposleni koji ostvaruje minimalnu zaradu ima pravo na uvećanje po osnovu "minulog rada" i po drugim osnovama iz člana 118. Zakona o radu, kao i pravo na "topli obrok" i regres za godišnji odmor.

 

1.3.1. IZNOS MINIMALNE ZARADE PO MESECIMA
za period JANUAR - DECEMBAR 2018. godine

Odlukom o visini minimalne cene rada za period januar - decembar 2018. godine ("Službeni glasnik RS", broj 88/2017) utvrđen je iznos od 143,00 dinara neto po radnom času, koji se primenjuje od 1. januara 2018. godine.

Kao što je poznato, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obračunavaju se na zaradu koja se isplaćuje, s tim što osnovica doprinosa ne može biti manja od najniže mesečne osnovice doprinosa, saglasno članu 36. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 (dr.zakon), 112/2015 i 113/2017). Ovo pravilo važi i za slučaj kada poslodavac isplaćuje minimalnu zaradu.

Preračun neto iznosa na bruto iznos minimalne zarade, počev od isplate zarade za mesec januar 2018. godine (od kada važi neoporezivi iznos od 15.000,00 dinara), vrši se po obrascu:

B = (N - 1.500,00) : 0,701

Obračun osnovnog iznosa minimalne zarade po mesecima je sledeći:

u din. bez para

Mesec 2018. godine

Broj mogućih časova rada
u mesecu

Minimalna cena rada po času - neto

Minimalna neto zarada
za mesec

Mesečni bruto iznos min. zarade
(kol. 4. - 1.500) : 0,701

Januar

184

143,00

26.312,00

35.395,15

Februar

160

143,00

22.880,00

30.499,29

Mart

176

143,00

25.168,00

33.763,20

April

168

143,00

24.024,00

32.131,24

Maj

184

143,00

26.312,00

35.395,15

Jun

168

143,00

24.024,00

32.131,24

Jul

176

143,00

25.168,00

33.763,20

Avgust

184

143,00

26.312,00

35.395,15

Septembar

160

143,00

22.880,00

30.499,29

Oktobar

184

143,00

26.312,00

35.395,15

Novembar

176

143,00

25.168,00

33.763,20

Decembar

168

143,00

24.024,00

32.131,24