REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

1.5. Primanja koja imaju karakter zarade čl. 105. Zakona o radu

 

Red.
br.

OPIS

Pravo po Zakonu o radu
ili opštem aktu

Poreski
tretman

1.

REGRES
član 118. tačka 6) Zakona o radu

Poslodavac je dužan da isplati regres u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu

Nema neoporezivog dela.
Regres je deo zarade i važe propisi za plaćanje poreza i doprinosa na zarade

2.

TOPLI OBROK
član 118. tačka 5) Zakona o radu

Poslodavac je dužan da isplati topli obrok u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom o radu

Nema neoporezivog dela.
Topli obrok je deo zarade i važe propisi za plaćanje poreza i doprinosa na zarade

3.

TERENSKI DODATAK
član 118. tačka 4) Zakona o radu odnosno prema opštem aktu ili ugovoru o radu

Poslodavac može da isplati terenski dodatak u visini utvrđenoj opštim aktom, odnosno ugovorom o radu

Nema neoporezivog dela.
Terenski dodatak je deo zarade i važe propisi za plaćanje poreza i doprinosa na zarade

4.

MINULI RAD
član 108. tačka 4) Zakona o radu odnosno prema opštem aktu ili ugovoru o radu

Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca - najmanje 0,4% od osnovice*

Uvećana zarada po osnovu minulog rada je deo zarade i važe propisi za plaćanje poreza i doprinosa na zarade

5.

RAD DUŽI OD PUNOG RADNOG VREMENA
član 108. tačka 3) Zakona o radu odnosno prema opštem aktu ili ugovoru o radu

Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu za prekovremeni rad najmanje
26% od osnovice

Uvećana zarada po osnovu prekovremenog rada je deo zarade i važe propisi za plaćanje poreza i doprinosa na zarade

6.

RAD NA DAN DRŽAVNOG I VERSKOG PRAZNIKA
član 108. tačka 1) Zakona o radu odnosno prema opštem aktu ili ugovoru o radu

Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu na dan praznika - najmanje
110% od osnovice

Uvećana zarada po osnovu rada na dan praznika je deo zarade i važe propisi za plaćanje poreza i doprinosa na zarade

7.

NOĆNI RAD
član 108. tačka 2) Zakona o radu odnosno prema opštem aktu ili ugovoru o radu

Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu za rad noću između 22 i 06 časova ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade - najmanje 26% od osnovice

Uvećana zarada po osnovu noćnog rada je deo zarade i važe propisi za plaćanje poreza i doprinosa na zarade

8.

DRUGA PRIMANJA
po članu 120. stav 1. tačka 4) Zakona o radu

Prema opštem aktu ili ugovoru o radu

Druga primanja su deo zarade zaposlenog i važe propisi za plaćanje poreza i doprinosa

 

* Osnovicu čini osnovna zarada utvrđena u skladu sa Zakonom o radu, opštim aktom i ugovorom o radu.

NAPOMENA: Na primanja koja imaju karakter zarade obračunava se i plaća porez od 10%, kao i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje ukupno 19,9% na teret zaposlenog i 17,9% na teret poslodavca.