REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

3.1. Index potrošačkih cena u 2018. godini

 

Mesec

Republika Srbija

Saopštenje RZS

JANUAR

I 2018.
XII 2017.

I 2018.
I 2017.

Broj 44
od 23.2.2018.

100,3

101,9

FEBRUAR

II 2018.
I 2018.

II 2018.
XII 2017.

Broj 64
od 12.3.2018.

100,3

100,7

MART

III 2018.
II 2018.

III 2018.
XII 2017.

Broj 96
od 12.4.2018.

100,1

100,8

APRIL

IV 2018.
III 2018.

IV 2018.
XII 2017.

Broj 124
od 11.5.2018.

100,4

101,2

MAJ

V 2018.
IV 2018.

V 2018.
XII 2017.

Broj 159
od 12.6.2018.

100,6

101,8

JUN

VI 2018.
V 2018.

VI 2018.
XII 2017.

Broj 198
od 12.7.2018.

100,4

102,2

JUL

VII 2018.
VI 2018.

VII 2018.
XII 2017.

Broj 223
od 13.8.2018.

99,7

101,9

 

Mesec

Beograd

Saopštenje ZIS

JANUAR

I 2018.
XII 2017.

I 2018.
I 2017.

Broj 11/2018
od 26.2.2018.

100,4

101,6

FEBRUAR

II 2018.
I 2018.

II 2018.
XII 2017.

Broj 15/2018
od 13.3.2018.

100,3

100,6

MART

III 2018.
II 2018.

III 2018.
XII 2017.

Broj 24/2018
od 12.4.2018.

100,0

100,6

APRIL

IV 2018.
III 2018.

IV 2018.
XII 2017.

Broj 37/2018
od 14.5.2018.

100,3

100,9

MAJ

V 2018.
IV 2018.

V 2018.
XII 2017.

Broj 46/2018
od 12.6.2018.

100,6

101,5

JUN

VI 2018.
V 2018.

VI 2018.
XII 2017.

Broj 53/2018
od 13.7.2018.

100,5

102,0

JUL

VII 2018.
VI 2018.

VII 2018.
XII 2017.

Broj 63/2018
od 13.8.2018.

99,5

101,5

Od januara 2011. godine Republički zavod za statistiku prestao je sa objavljivanjem indeksa cena na malo i indeksa troškova života.
Indeks potrošačkih cena predstavlja poseban indeks cena na malo koji se obračunava po metodologiji usklađenoj sa preporukama za obračun indeksa cena na malo u Evropskoj uniji. Indeks potrošačkih cena se definiše kao mera prosečne promene cena fiksne korpe robe i usluga koje domaćinstva kupuju radi zadovoljavanja svojih potreba.
Indeks potrošačkih cena od 2011. godine postao je osnovna mera inflacije u Srbiji.