REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

3.2. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2018. godini

 

Mesec

Republika Srbija

Saopštenje
RZS

Mesečna stopa
inflacije

Godišnja stopa
inflacije

Stopa inflacije
od početka godine

JANUAR

0,3

1,9

0,3

Broj 44
od 23.2.2018.

FEBRUAR

0,3

1,5

0,7

Broj 64
od 12.3.2018.

MART

0,1

1,4

0,8

Broj 96
od 12.4.2018.

APRIL

0,4

1,1

1,2

Broj 124
od 11.5.2018.

MAJ

0,6

2,1

1,8

Broj 159
od 12.6.2018.

JUN

0,4

2,3

2,2

Broj 198
od 12.7.2018.

JUL

-0,3

2,4

1,9

Broj 223
od 13.8.2018.

 

Mesec

Beograd

Saopštenje
ZIS

Mesečna stopa
inflacije

Godišnja stopa
inflacije

Stopa inflacije
od početka godine

JANUAR

0,4

1,6

0,4

Broj 11/2018
od 26.2.2018.

FEBRUAR

0,3

1,4

0,6

Broj 15/2018
od 13.3.2018.

MART

0,0

1,2

0,6

Broj 24/2018
od 12.4.2018.

APRIL

0,3

0,7

0,9

Broj 37/2018
od 14.5.2018.

MAJ

0,6

1,8

1,5

Broj 46/2018
od 12.6.2018.

JUN

0,5

1,9

2,0

Broj 53/2018
od 13.7.2018.

JUL

-0,5

2,0

1,5

Broj 63/2018
od 13.8.2018.

Mesečna stopa inflacije - promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u procentima.
Godišnja stopa inflacije - promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, u procentima.
Stopa inflacije od početka godine - promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar prethodne godine (XII/2017).