REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

6.3. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda

 

Državni službenici i nameštenici,
sudije i javni tužioci

od aprila
2014. godine
(neto)

od novembra
2014. godine
(neto)*

od decembra
2015. godine
(neto)**

od decembra
2016. godine
(neto)***

od decembra
2017. godine
(neto)****

Državni službenici i nameštenici:
1) Poreska uprava i Uprava carine
2) Ministarstvo odbrane, zavodi za izvršenje krivičnih sankcija i u sudovima i tužilaštvima
3) Ustavni sud, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaštva i Državno pravobranilaštvo
4) za ostale državne službnike i nameštenike

19.001,43

17.101,29

17.101,29

17.101,29


18.811,42
19.751,99

18.854,17

17.956,35

Sudije, javni tužioci, zamenici javnih tužilaca

33.150,97

29.835,87

29.835,87

29.835,87

31.327,66

Predsednik
Sudije Ustavnog suda

33.150,97

29.835,87

29.835,87

29.835,87

29.835,87

 

* Čl. 8. i 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015).

** Čl. 9. i 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 103/2015).

*** Čl. 9. i 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 99/2016).

**** Čl. 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 113/2017).