REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


 

6.5. Pregled osnovica za zaposlene u MUP-u*, BIA** i Vojsci***

 

Zaposleni - pripadnici

od aprila
2014. godine

od novembra
2014. godine

od decembra
2015. godine

od decembra
2016. godine

od decembra
2017. godine

- zaposleni u MUP-u

26.283,98 (neto)

26.655,58 (neto)

24.128,70 (neto)

25.335,12 (neto)

27.868,64 (neto)

- pripadnici BIA

1.713,85 (neto)

1.542,47 (neto)

1.542,47 (neto)

1.619,59 (neto)

1.781,55 (neto)

- profesionalni pripadnici
  Vojske Srbije

37.494,98 (bruto)
26.283,98 (neto)

33.745,48 (bruto)
23.655,58 (neto)

34.420,39 (bruto)
24.128,70 (neto)

36.141,41 (bruto)
25.335,13 (neto)

39.755,55 (bruto)
27.868,64 (neto)

 

* Prema zaključku Vlade 05 Broj: 121-3127/2014 od 22.4.2014. god., 05 Broj: 121-13955/2014 od 6.11.2014. god., 05 Broj 121-12365/2016 od 23.12.2016. god.

** Prema zaključku Vlade 05 Broj: 121-3133/2014 od 22.4.2014. god., 05 Broj: 121-13959/2014 od 6.1.2014. god., 05 Broj 121-12364/2016 od 23.12.2016. god.

*** Prema zaključku Vlade 05 Broj: 121-3133/2014 od 22.4.2014. god., 05 Broj: 121-13961/2014 od 6.11.2014. god., 05 Broj 121-12366/2016 od 23.12.2016. god.