REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


8. KALENDAR DRŽAVNIH i VERSKIH PRAZNIKA
i ŠKOLSKIH RASPUSTA

 

8.1. PRAZNICI - neradni dani u 2018. godini*

 

• 1. i 2. januar 2018. (ponedeljak i utorak) - Nova godina

• 7. januar 2018. (nedelja) - Pravoslavni Božić - neradni dan za sve

• 15. i 16. februar 2018. (četvrtak i petak) - Dan državnosti Srbije

• 30 i 31. mart i 1. i 2. april 2018. - Katolički Uskrs - neradni dani samo za pripadnike katoličke veroispovesti

• 6, 7, 8. i 9. april 2018. - Pravoslavni Uskrs - neradni dani za sve

• 1. i 2. maj 2018. (utorak i sreda) - Praznik rada

• 11. (12.) novembar 2018. (nedelja i ponedeljak) - Dan primirja u I svetskom ratu

• 25. decembar 2018. (utorak) - Katolički Božić - neradni dan samo za pripadnike katoličke veroispovesti


*Napomena: Član 3a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) - "Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana."

 

8.2. PRAZNICI u 2018. godini
koji se praznuju radno, osim ako padaju u neradne dane zaposlenog

 

• 27. januar 2018. (subota) - Sveti Sava

• 22. april 2018. (nedelja) - Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u II svetskom ratu

• 9. maj 2018. (sreda) - Dan pobede

• 28. jun 2018. (četvrtak) - Vidovdan

• 21. oktobar 2018. (nedelja) - Dan sećanja na srpske žrtve u II svetskom ratu

 

 

ŠKOLSKI RASPUSTI u 2017/2018. godini
za osnovne i srednje škole na teritoriji Republike Srbije i AP Vojvodine

 

• 9. - 10. novembar 2017. - Jesenji raspust za osnovne i srednje škole u Republici Srbiji

• 3. - 8. januar 2018. - Prvi deo zimskog raspusta za osnovne i srednje škole u Republici Srbiji

• 1. - 9. februar 2018. - Drugi deo zimskog raspusta za osnovne i srednje škole u Republici Srbiji

• 2. - 9. april 2018. - Prolećni raspust za osnovne i srednje škole u Republici Srbiji

• 15. jun - 31. avgust 2018. - Letnji raspust za osnovne škole u Republici Srbiji (za učenike od I do VII razreda). Za učenike VIII razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita, a završava se 31. avgusta 2018. godine

• 22. jun - 31. avgust 2018. - Letnji raspust za srednje škole u Republici Srbiji (za učenike I, II i III razreda gimnazije i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola i učenike I i II razreda srednjih trogodišnjih srednjih stručnih škola). Za učenike IV razreda gimnazije, IV razreda četvorogodišnjih i III razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola, letnji raspust počinje po završetku maturskog/završnog ispita, a završava se 31. avgusta 2018. godine

• 25. decembar 2017. - 9. januar 2018. - Zimski raspust za osnovne i srednje škole u AP Vojvodini

• 30. mart - 9. april 2018. - Prolećni raspust za osnovne i srednje škole u AP Vojvodini

• 13. jun - 31. avgust 2018. - Letnji raspust za osnovne škole u AP Vojvodini (za učenike od I do VII razreda). Za učenike VIII razreda letnji raspust počinje po završetku završnog ispita, a završava se 31. avgusta 2018. godine

• 20. jun - 31. avgust 2018. - Letnji raspust za srednje škole u AP Vojvodini (za učenike I, II i III razreda gimnazije i četvorogodišnjih srednjih stručnih škola i učenike I i II razreda srednjih trogodišnjih srednjih stručnih škola). Za učenike IV razreda gimnazije, IV razreda četvorogodišnjih i III razreda trogodišnjih srednjih stručnih škola, letnji raspust počinje po završetku maturskog/završnog ispita, a završava se 31. avgusta 2018. godine