REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Statistički podaci za 2009. godinu

 

1.  ZARADE I DRUGA PRIMANJA

1.1. Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2009. godini

1.2. Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2009. godini

1.3. Minimalna zarada u 2009. godini

1.4. Neoporezivi iznos zarade

1.5. Iznos šestostruke prosečne zarade u RS umanjene za porez i doprinose

1.6. Primanja koja imaju karakter zarade čl. 105. Zakona o radu

1.7. Naknade troškova i druge naknade po Zakonu o radu, KU ili opštem aktu poslodavca

1.8. Ostala primanja po Zakonu, KU ili opštem aktu poslodavca

1.9 Godišnji porez na dohodak građana

1.10. Usklađeni iznosi novčanih naknada invalida ii i iii kategorije i vrednost opšteg boda

 

2.  DOPRINOSI

2.1. Pregled najnižih osnovica za obračun doprinosa

2.2. Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa od 1. januara 2009. godine

2.3. Osnovica doprinosa za domaće državljane u inostranstvu i za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja

2.4. Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

 

3.  PREGLED OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

3.1. Pregled osnovica za plate zaposlenih u javnim službama

3.2. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u ustanovama čije se plate finansiraju iz budžeta jedinica lokalne samouprave

3.3. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata za izabrana i postavljena lica i za zaposlene u državnim organima

3.3.1. Za najviše 3% zaposlenih na drugim poslovima osim poslova izrade zakona i drugih propisa i obezbeđivanja njihove usaglašenosti u pravnom sistemu

3.4. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Upravi za trezor

3.5. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u pravosudnim organima

3.6. Pregled osnovica za plate zaposlenih u Stručnim službama Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i Republičkih fondova za PIO

3.7. Pregled osnovica za zaposlene u MUP-u i BIA

 

4.  CENE NA MALO I TROŠKOVI ŽIVOTA

4.1. Index cena na malo u 2009. godini

4.2. Index troškova života u 2009. godini

4.3. Index cena na malo decembar 2009. u odnosu na decembar 2008.

4.4. Index troškova života decembar 2009. u odnosu na decembar 2008.

 

5.  KAMATE

5.1. Opšta eskontna stopa Narodne banke Srbije

5.2. Mesečne stope zatezne kamate

5.3. Dnevni konformni koeficijenti po mesečnim stopama zatezne kamate u 2009. godini

5.4. Zbirni konformni koeficijenti  u 2009. godini

5.5. Kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode

5.6. Dnevni konformni koeficijenti za neblagovremeno plaćene javne prihode koji se primenjuju od 1.1.2009. godine za kamatnu stopu od 23,5% (8,5% + 15%)

 

6.  OSTALI AKTUELNI PODACI

6.1. Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana u 2009. godini

6.2. Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine za korišćenje stanova u 2009. godini u društvenoj, državnoj i svojini građana

6.3 Srednji kursevi stranih valuta u 2009. godini