REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Statistički podaci za 2010. godinu

 

1.  ZARADE I DRUGA PRIMANJA

1.1. Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2010. godini

1.2. Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2010. godini

1.3. Minimalna zarada u 2010. godini

1.4. Neoporezivi iznos zarade

1.5. Primanja koja imaju karakter zarade čl. 105. Zakona o radu

1.6. Naknade troškova i druge naknade po Zakonu o radu, KU ili opštem aktu poslodavca

1.7. Ostala primanja po Zakonu, KU ili opštem aktu poslodavca

1.8. Usklađeni iznosi novčanih naknada invalida II i III kategorije i vrednost opšteg boda

1.9. Godišnji porez na dohodak građana

 

2.  DOPRINOSI

2.1. Pregled najnižih osnovica za obračun doprinosa

2.2. Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa od 1. januara 2010. godine

2.3. Osnovica doprinosa za domaće državljane u inostranstvu i za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja

2.4. Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

 

3.  PREGLED OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

3.1. Pregled osnovica za plate zaposlenih u javnim službama

3.2. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u ustanovama čije se plate finansiraju iz budžeta jedinica lokalne samouprave

3.3. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata za izabrana i postavljena lica i za zaposlene u državnim organima

3.3.1. Za najviše 3% zaposlenih na drugim poslovima osim poslova izrade zakona i drugih propisa i obezbeđivanja njihove usaglašenosti u pravnom sistemu

3.4. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Upravi za trezor

3.5. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u pravosudnim organima

3.6. Pregled osnovica za plate zaposlenih u Stručnim službama Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i Republičkih fondova za PIO

3.7. Pregled osnovica za zaposlene u MUP-u i BIA

 

4.  CENE NA MALO I TROŠKOVI ŽIVOTA, POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA

4.1. Index cena na malo u 2010. godini

4.2. Index troškova života u 2010. godini

4.3. Index cena na malo decembar 2010. u odnosu na decembar 2009.

4.4. Index troškova života decembar 2010. u odnosu na decembar 2009.

 

5.  KAMATE

5.1. Eskontna stopa Narodne banke Srbije

5.2. Mesečne stope zatezne kamate

5.3. Dnevni konformni koeficijenti po mesečnim stopama zatezne kamate u 2010. godini

5.4. Zbirni konformni koeficijenti  u 2010. godini

5.5. Kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode

5.6. Referentna kamatna stopa

 

6.  OSTALI AKTUELNI PODACI

6.1. Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana u 2010. godini

6.2. Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine za korišćenje stanova u 2010. godini u društvenoj, državnoj i svojini građana

6.3 Srednji kursevi stranih valuta u 2010. godini

 

7. KALENDARI za BUDŽETSKI SISTEM

7.1. Budžetski kalendar

7.2. Kalendar za podnošenje završnih računa

 

8. KALENDAR DRŽAVNIH i VERSKIH PRAZNIKA i ŠKOLSKIH RASPUSTA

Praznici - neradni dani u 2010. godini

Praznici koji se praznuju radno (osim ako padaju u dane vikenda)

Školski raspusti 2010/2011.

 

9. KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG rada u OSNOVNIM i SREDNJIM ŠKOLAMA za ŠKOLSKU 2010/2011. godinu

9.1. Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2010/2011. godinu

9.2. Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rada srednje škole za školsku 2010/2011. godinu

9.3. Tabelarni pregled školskog kalendara za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2010/2011. godinu

9.4. Tabelarni pregled školskog kalendara za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2010/2011. godinu

 

10. EVIDENTIRANJE PROMETA PREKO FISKALNIH KASA

Evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa

 

11. STOPE ČLANARINE PRIVREDNIM KOMORAMA i ZADRUŽNIM SAVEZIMA od 1. JANUARA 2010. godine

11.1. Stope članarine PRIVREDNIM KOMORAMA koje važe u 2010. god.

11.2. Stope članarine ZADRUŽNIM SAVEZIMA u 2010. god.

 

12. SPISAK DNEVNICA po STRANIM DRŽAVAMA

12.1. Spisak dnevnica

 

13. MEĐUNARODNI UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

13.1. Države sa kojima je Republika Srbija zaključila ugovor

13.2. Poreski tretman DIVIDENDI

13.3. Poreske stope kod isplate AUTORSKIH NAKNADA