REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Statistički podaci za 2012. godinu

1.  ZARADE I DRUGA PRIMANJA

1.1. Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2012. godini

1.2. Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2012. godini

1.3. Minimalna zarada

1.4. Neoporezivi iznos zarade

1.5. Primanja koja imaju karakter zarade čl. 105. Zakona o radu

1.6. Naknade troškova i druge naknade po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca

1.7. Ostala primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca

1.8. Usklađeni iznosi novčanih naknada invalida II i III kategorije i vrednost opšteg boda

1.9. Godišnji porez na dohodak građana

 

2.  DOPRINOSI

2.1. Pregled najnižih osnovica za obračun doprinosa

2.2. Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa od 1. januara 2012. godine

2.3. Osnovica doprinosa za domaće državljane u inostranstvu i za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja

2.4. Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

 

3.  PREGLED OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

3.1. Pregled osnovica za plate zaposlenih u javnim službama

3.2. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata izabranih, postavljenih i zaposlenih lica čije se plate finansiraju iz budžeta jedinica lokalne samouprave

3.3. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, sudija, javnih tužilaca i zmenika javnih tužilaca, predsednika i sudija ustavnog suda

3.4. Pregled osnovica za plate zaposlenih u Stručnim službama Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralnog registra OSO

3.5. Pregled osnovica za zaposlene u MUP-u, BIA i Vojsci

 

4. POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA

4.1. Index potrošačkih cena u 2012. godini

4.2. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2012. godini

 

5.  KAMATE

5.1. Eskontna stopa Narodne banke Srbije

5.2. Stope zatezne kamate

5.3. Dnevni koeficijenti po mesečnim stopama zatezne kamate u 2012. godini

5.4. Kamate za neplaćene javne prihode

5.5. Referentna kamatna stopa

 

6.  OSTALI AKTUELNI PODACI

6.1. Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana

6.2. Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine za korišćenje stanova u 2012. godini u društvenoj, državnoj i svojini građana

 

7. SREDNJI KURSEVI STRANIH VALUTA

7. Srednji kursevi stranih valuta u 2012. godini

 

8. KALENDAR PORESKIH OBAVEZA

8. Kalendar poreskih obaveza u 2012. i 2013. godini

 

9. KALENDAR DRŽAVNIH I VERSKIH PRAZNIKA I ŠKOLSKIH RASPUSTA

9. Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta u 2013. godini

 

10. KALENDAR ZA BUDŽETSKI SISTEM

10. Kalendar za budžetski sistem