REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU
(u osnivanju)

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za obračun
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Statistički podaci za 2014. godinu

1.  ZARADE I DRUGA PRIMANJA

1.1. Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2014. godini

1.2. Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2014. godini

1.3. Minimalna zarada

1.4. Neoporezivi iznos zarade

1.5. Primanja koja imaju karakter zarade čl. 105. Zakona o radu

1.6. Naknade troškova i druge naknade po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca

1.7. Ostala primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca

1.8. Usklađeni iznosi novčanih naknada invalida II i III kategorije i vrednost opšteg boda

1.9. Godišnji porez na dohodak građana

 

2. DOPRINOSI

2.1. Pregled najnižih osnovica za obračun doprinosa

2.2. Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa

2.3. Osnovica doprinosa za domaće državljane u inostranstvu i za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja

2.4. Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje 

 

3. POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA

3.1. Index potrošačkih cena u 2014. i 2015. godini

3.2. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2014. i 2015. godini

 

4. KAMATE

4.1. Stope zatezne kamate

4.2. Eskontna stopa Narodne banke Srbije

4.3. Referentna kamatna stopa

4.4. Kamate za neplaćene javne prihode 

 

5. OSTALI AKTUELNI PODACI

5.1. Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana

5.2. Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana 

 

6. PREGLED OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

6.1. Pregled osnovica za plate zaposlenih u javnim službama

6.2. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata izabranih, postavljenih i zaposlenih lica čije se plate finansiraju iz budžeta teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave

6.3. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda

6.4. Pregled osnovica za plate zaposlenih u Stručnim službama Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralnog registra OSO

6.5. Pregled osnovica za zaposlene u MUP-u, BIA i Vojsci 

 

7. KALENDAR ZA BUDŽETSKI SISTEM

Kalendar rokova za donošenje budžeta i finansijskih planova i rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja

 

8. KALENDAR DRŽAVNIH i VERSKIH PRAZNIKA i ŠKOLSKIH RASPUSTA

Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta

 

9. KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG rada u
OSNOVNIM i SREDNJIM ŠKOLAMA za ŠKOLSKU 2014/2015. godinu

Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2014/2015. godinu 

 

10. STOPE ČLANARINE PRIVREDNIM KOMORAMA i ZADRUŽNIM SAVEZIMA

Stope članarine privrednim komorama i zadružnim savezima

 

11. SPISAK DNEVNICA po STRANIM DRŽAVAMA

Spisak dnevnica po stranim državama

 

12. SREDNJI KURSEVI STRANIH VALUTA u 2014. godini

Srednji kursevi stranih valuta u 2014. godini

 

13. PORESKI KALENDAR

13.1. Kalendar poreskih obaveza za JANUAR 2014. godine

13.2. Kalendar poreskih obaveza za FEBRUAR 2014. godine

13.3. Kalendar poreskih obaveza za MART 2014. godine

13.4. Kalendar poreskih obaveza za APRIL 2014. godine

13.5. Kalendar poreskih obaveza za MAJ 2014. godine

13.6. Kalendar poreskih obaveza za JUN 2014. godine

13.7. Kalendar poreskih obaveza za JUL 2014. godine

13.8. Kalendar poreskih obaveza za AVGUST 2014. godine

13.9. Kalendar poreskih obaveza za SEPTEMBAR 2014. godine

13.10. Kalendar poreskih obaveza za OKTOBAR 2014. godine

13.11. Kalendar poreskih obaveza za NOVEMBAR 2014. godine

13.12. Kalendar poreskih obaveza za DECEMBAR 2014. godine