REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


Statistički podaci za 2018. godinu

1. ZARADE I DRUGA PRIMANJA

1.1. Prosečne bruto zarade po zaposlenom u 2018. godini

1.2. Prosečne neto zarade po zaposlenom u 2018. godini

1.3. Minimalna zarada u 2018. godini

1.4. Neoporezivi iznos zarade

1.5. Primanja koja imaju karakter zarade čl. 105. Zakona o radu

1.6. Naknade troškova i druge naknade po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca

1.7. Ostala primanja po Zakonu o radu ili opštem aktu poslodavca

1.8. Usklađeni iznosi novčanih naknada invalida II i III kategorije i vrednost opšteg boda

1.9. Godišnji porez na dohodak građana

1.10. Naknade troškova i drugih primanja zaposlenih u javnom sektoru

 

2. DOPRINOSI

2.1. Pregled najnižih osnovica za obračun doprinosa

2.2. Pregled najviših osnovica za obračun doprinosa

2.3. Osnovica doprinosa za domaće državljane u inostranstvu i za strane državljane za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja

2.4. Godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje 

 

3. POTROŠAČKE CENE I INFLACIJA

3.1. Index potrošačkih cena u 2018. godini

3.2. Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2018. godini

 

4. KAMATE

4.1. Stope zatezne kamate

4.2. Eskontna stopa Narodne banke Srbije

4.3. Referentna kamatna stopa

4.4. Kamate za neplaćene javne prihode 

 

5. OSTALI AKTUELNI PODACI

5.1. Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana

5.2. Koeficijent za izračunavanje visine zakupnine za korišćenje stanova u društvenoj, državnoj i svojini građana 

 

6. PREGLED OSNOVICA ZA OBRAČUN PLATA KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

6.1. Pregled osnovica za plate zaposlenih u javnim službama

6.2. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata izabranih, postavljenih i zaposlenih lica čije se plate finansiraju iz budžeta teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave

6.3. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda

6.4. Pregled osnovica za plate zaposlenih u Stručnim službama Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO i Centralnog registra OSO

6.5. Pregled osnovica za zaposlene u MUP-u, BIA i Vojsci 

 

7. KALENDAR ZA BUDŽETSKI SISTEM

7.1. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JANUAR 2018. godine

7.2. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za FEBRUAR 2018. godine

7.3. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za MART 2018. godine

7.4. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za APRIL 2018. godine

7.5. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za MAJ 2018. godine

7.6. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JUN 2018. godine

7.7. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za JUL 2018. godine

7.8. Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za AVGUST 2018. godine

 

8. KALENDAR DRŽAVNIH i VERSKIH PRAZNIKA i ŠKOLSKIH RASPUSTA

Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta u 2018. godini

 

9. KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG rada u
OSNOVNIM i SREDNJIM ŠKOLAMA

Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2017/2018. godinu

 

10. PORESKI KALENDAR

10.1. Kalendar obaveza za JANUAR 2018. godine

10.2. Kalendar obaveza za FEBRUAR 2018. godine

10.3. Kalendar obaveza za MART 2018. godine

10.4. Kalendar obaveza za APRIL 2018. godine

10.5. Kalendar obaveza za MAJ 2018. godine

10.6. Kalendar obaveza za JUN 2018. godine

10.7. Kalendar obaveza za JUL 2018. godine

10.8. Kalendar obaveza za AVGUST 2018. godine

 

11. SREDNJI KURSEVI STRANIH VALUTA u 2018. godini

11.1. Srednji kursevi stranih valuta za JANUAR 2018. godine

11.2. Srednji kursevi stranih valuta za FEBRUAR 2018. godine

11.3. Srednji kursevi stranih valuta za MART 2018. godine

11.4. Srednji kursevi stranih valuta za APRIL 2018. godine

11.5. Srednji kursevi stranih valuta za MAJ 2018. godine

11.6. Srednji kursevi stranih valuta za JUN 2018. godine

11.7. Srednji kursevi stranih valuta za JUL 2018. godine