REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>
Prijava za učlanjenje>>

 

Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


POREZI

 

Porezi

Poreski propisi

Javni prihodi i javni rashodi

Akcize

Porez na dodatu vrednost - PDV

Porez na dobit pravnih lica

Porez na dohodak građana

Porezi na imovinu

Ostali porezi

Izbegavanje medjunarodnog dvostrukog oporezivanja

Porezi u praksi

Komentari propisa sa hronologijom primene

Primena propisa u praksi

Mišljenja i objašnjenja Ministarstva finansija

RAČUNOVODSTVO

 

Porezi

Propisi o računovodstvu

- za privredna društva

- za banke

- za društva za osiguranje

- za berze i brokersko-dilerska društva

- za preduzetnike...

Regulativa komora ovlašćenih revizora

Primena propisa u praksi

Profesionalna računovodstvena regulativa

Organizacija računovodstva

Finansijsko knjigovodstvo

Pogonsko knjigovodstvo (obračun troškova i učinaka)

Sastavljanje poreskog bilansa

Sastavljanje finansijskih izveštaja

Vodjenje poslovnih knjiga za preduzetnike

Biznis plan

RAD I ZARADE

 

Porezi

Propisi o radu, doprinosima i porezima

Propisi o radu i radnim odnosima

Propisi o porezima i doprinosima

Propisi o PIO

Propisi o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti

Propisi o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Propisi o finansijskoj podršci porodici sa decom i socijalnoj zaštiti građana

Službena mišljenja nadležnih ministarstava

Primena propisa u praksi

Obračun poreza i doprinosa na ZARADE, naknade zarada i druge prihode fizičkih lica

BUDŽET

 

Porezi

Propisi o budžetskom sistemu i budžetskom računovodstvu

Propisi o finansiranju i izveštavanju

Propisi o radnim odnosima, zapošljavanju i platama

Propisi o platnom prometu - trezor

Propisi o javnim nabavkama

Kontni plan za budžetski sistem

Primena propisa u praksi

Primena kontnog plana - Donošenje internog opšteg akta i primeri knjiženja transakcija i ostalih dogadjaja po gotovinskoj osnovi

Budžet i finansijski plan - Sastavljanje nacrta budžeta i finansijskih planova

Sastavljanje periodičnih i godišnjih izveštaja (popis, amortizacija)

Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave Platni promet i trezorsko poslovanje

Javne nabavke kod budžetskih korisnika

PDV kod budžetskih korisnika

Radni odnosi i obračun plata kod budžetskih korisnika

 

FINANSIJE

 

Porezi

I deo

- propisi o privrednim društvima

- propisi o privatizaciji i akcionarstvu

- propisi o stranim ulaganjima

- propisi o spoljnotrgovinskom
i carinskom poslovanju

- propisi o deviznom poslovanju

- propisi o trgovini i cenama

- propisi o javnim nabavkama

II deo

- propisi o hartijama od vrednosti

- propisi o bankama

- propisi o osiguranju

- ostali aktuelni propisi vezani za finansijsko poslovanje

- propisi o kamatama

- propisi o komorama i zadrugama