Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike

Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike namenjen je pravnim licima koja primenjuju novi Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 89/2020).

Priručnik je na dan izdavanja u svemu usaglašen sa relevantnom zakonskom računovodstvenom i poreskom regulativom, kao i sa računovodstvenom profesionalnom regulativom.

PRIRUČNIK SE PRIMENJUJE NA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2021. GODINU

Autor: dr Zoran Petrović

Priručnik izlazi iz štampe u oktobru 2021.

Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

Pretplata na priručnike

PRIRUČNIK
(štampano ili elektronsko izdanje)
CENA za IPC PRETPLATNIKE* CENA za NEPRETPLATNIKE

1. Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnik

10.900,00 + PDV 14.900,00 + PDV

2. Priručnik za primenu MSFI
(Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja)

8.300,00 + PDV 11.900,00 + PDV

3. Komplet priručnika (r.b. 1 + r.b. 2)

15.900,00 + PDV 19.900,00 + PDV
PDV se plaća po stopi od 10%.
Uplatu izvršiti na račun: 160-14952-34
Poziv na broj 7942

Cene iz tabele (r.b. 1 i r.b. 2) za oba izdanja (štampano i elektronsko izdanje) se uvećavaju za 2.000,00 dinara.
Cene iz tabele (r.b. 3) za oba izdanja (štampano i elektronsko izdanje) se uvećavaju za 3.000,00 dinara.

Izaberite priručnik*


*NAPOMENA: IPC pretplatnikom smatraju se pretplatnici na elektronske pakete za 2021:
FiP, RaP ili časopise: Revizor, Budžet za 2021. godinu.

Unesite podatke firme/ustanove
Da li ste pretplatnik IPC-a?