DIREKTOR-menadžer
vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment

Časopis Direktor
Vodič kroz pravno-finansijsko poslovanje i menadžment namenjen je direktorima i rukovodiocima u ustanovama korisnicima budžetskih sredstava, javnim preduzećima i privrednim društvima
  • Pregled donetih propisa i propisa u proceduri
  • Instrukcije za poslovanje
  • Ekonomsko - poslovno okruženje i druge aktuelnosti
  • Menadžment u praksi

Sadržaj:

5 PREGLED DONETIH PROPISA I PROPISA U PROCEDURI
  Pregled propisa
7 Propisi objavljeni u službenim glasilima između dva broja časopisa
  Propisi u proceduri
14 Aktivnosti Vlade Republike Srbije
14 Aktivnosti Narodne skupštine Republike Srbije
15 INSTRUKCIJE ZA POSLOVANJE
  Radni odnosi
17 Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
  Bezbednost i zdravlje na radu
29 Obaveza poslodavca da donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
  Javne nabavke
33 Spisak javnih naručilaca - republičkih organa
  Prosveta
35 Prikaz dopuna posebnih kolektivnih ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika i za zaposlene u ustanovama studentskog standarda
38 Prikaz dopune Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje i Aneksa I Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd
41 Dopuna Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja
  Zdravstvo
43 Sukob interesa u zdravstvu
  Zaštita podataka o ličnosti
46 Lice za zaštitu podataka o ličnosti
  Privreda
51 Istupanje člana društva sa potraživanjem naknade za udeo
55 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
56 Intenziviranje pandemije i uticaj na domaću ekonomiju
67 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2020. godine
76 Aktuelnosti
76 Makroekonomska kretanja
76 Stanje deviznih rezervi na kraju maja 2020. godine
77 Obim trgovine na međubankarskom deviznom tržištu, u periodu januar-maj 2020. godine
78 Izvoz i uvoz robe u periodu januar-maj 2020. godine
79 Radni odnosi
79 Bezbednost i zdravlje na radu
79 Javne nabavke
81 Budžetski sistem
82 Poreski sistem
82 Prosveta
83 Privreda
84 Ostale aktuelnosti
86 Ekonomske zanimljivosti
89 Poslovne obaveze u julu i avgustu 2020. godine
93 MENADŽMENT U PRAKSI
95 Cash flow - mehanizam za analizu i uspostavljanje likvidnosti
100 Menica kao sredstvo obezbeđenja, odnosno plaćanja u poslovanju budžetskih korisnika
105 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDARI OBAVEZA
107 Zarade i druga primanja
108 Doprinosi
110 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
111 Kamate
112 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
117 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
119 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2020/2021. godinu
123 Kalendar rokova i obaveza korisnika javnih sredstava za jul 2020. godine
126 Kalendar obaveza za jul 2020. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor