DIREKTOR-INSPEKTOR

VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
 • Poreska inspekcija
 • Inspekcija rada
 • Tržišna inspekcija
 • Budžetska inspekcija
 • Upravna inspekcija
 • DRI u praksi
 • Prosvetna inspekcija
 • Sanitarna inspekcija
 • Ostale inspekcije...
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
 • Makroekonomske analize
 • Menadžment u praksi
 • Radni odnosi
 • Pravno poslovanje
MODELI AKATA - PRIJAVA

Sadržaj:

5 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa direktor-inspektor
7 INSPEKTOR
- vodič kroz inspekcijsku kontrolu
9 INSPEKCIJSKA KONTROLA
11 Prava i obaveze privrednih subjekata u postupku inspekcijske kontrole
  Poreska inspekcija
16 Poreska kontrola obračuna zarada, naknada zarada i drugih primanja zaposlenih i radno angažovanih lica
  Tržišna inspekcija
22 Zaštita potrošača: Obaveze trgovca u trgovini na malo
  Prosvetna inspekcija
27 Inspekcijski nadzor prosvetne inspekcije
  Upravna inspekcija
35 Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o opštem upravnom postupku
40 Kontrola primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
45 INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
47 Preuzimanje obaveza korisnika budžetskih sredstava
55 Najčešće nepravilnosti u finansijskim izveštajima i poslovanju ustanova obrazovanja i vaspitanja
63 DIREKTOR
- vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje
65 PRAVNO POSLOVANJE
67 Obaveze organa javne vlasti i poslodavaca prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti
73 EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED
75 Očekivani učinci srpske ekonomije do kraja 2021. godine
84 Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2021. godine
95 Aktuelnosti
95 Makroekonomska kretanja
98 Radni odnosi i zapošljavanje
99 Prosveta
100 Poreski sistem
101 Elektronsko poslovanje
102 Privreda
103 Ostale aktuelnosti
106 Ekonomske zanimljivosti
109 Javna potrošnja u Republici Srbiji u periodu januar-jun 2021. godine
117 MENADŽMENT U PRAKSI
118 Uštede koje menadžeri mogu da ostvare izborom platne transakcije i načinom njene realizacije
129 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI
131 Zarade i druga primanja
133 Doprinosi
134 Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2020. godini
135 Kamate
136 Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika
141 KALENDARI OBAVEZA U SEPTEMBRU I OKTOBRU 2021.
143 Poslovne obaveze u septembru i oktobru 2021. godine
147 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za septembar 2021. godine
149 Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za oktobar 2021. godine
152 Kalendar poreskih i drugih obaveza za septembar 2021. godine
154 Kalendar poreskih i drugih obaveza za oktobar 2021. godine
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor
Časopis Direktor Časopis Direktor