REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

5 AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI
7 UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Revizor
8 NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Revizor
12 AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje
12 1. Objavljen je Zaključak o novim merama pomoći privredi
12 2. Novi moratorijum na kredite i obaveze po osnovu finansijskog lizinga
13 3. Objavljen je Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
13 4. Rok za dostavljanje Obrasca PID PDV za mesečne obveznike PDV je najkasnije do 15. septembra, a za tromesečne obveznike PDV najkasnije do 15. oktobra 2020. godine
14 5. Novi iznosi minimalnih akciza za duvanske prerađevine
15 6. Potpisan je Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Japanom
15 7. Izmenjen je Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Letonijom
16 8. Doneti su novi podzakonski propisi iz oblasti računovodstva za NBS, banke, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, društva za upravljanje penzijskim fondovima i penzijske fondove
17 9. Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za jul 2020. godine
17 10. Prosečna zarada za maj 2020. godine
17 11. Inflacija (potrošačke cene) u junu 2020. godine iznosi 0,6%
18 12. Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,25%
19 MERE VLADE REPUBLIKE SRBIJE
  Ekonomske mere Vlade Republike Srbije
20 Nove fiskalne pogodnosti i direktna davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru
25 Novi moratorijum na obaveze po kreditima
28 Novi moratorijum na obaveze po osnovu finansijskog lizinga
31 PORESKI SISTEM
  Poreski postupak i javni prihodi
33 Potvrda o rezidentnosti na Obrascu POR-1
  Porez na dobit pravnih lica
40 Potvrda o plaćenom porezu na dobit po odbitku
44 Oporezivanje prihoda od kamata nerezidentnih pravnih lica
  Porez na dohodak građana
57 Poreski aspekt prihoda od nepokretnosti
  Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
68 Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i definicija kamate
71 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
  Računovodstvo
72 Međunarodni računovodstveni standard 10 Događaji nakon izveštajnog perioda (IAS 10 Events After the Reporting Period)
85 RADNI ODNOSI, ZARADE I DRUGI PRIHODI
  Radni odnosi
87 Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca
99 ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI
100 Lice za zaštitu podataka o ličnosti
105 OSTALE AKTUELNE TEME
  Bezbednost i zdravlje na radu
106 Obaveza poslodavca da donese plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
  Devizno poslovanje
110 Izmenjeni su uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
  Poslovanje privrednih društava i preduzetnika
112 Izmenjena je Odluka o uslovima i načinu sprovođenja operacija na otvorenom tržištu
113 ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE, SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA
  Pitanja i odgovori
115 Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
  Službena mišljenja
121 Porez na dodatu vrednost
130 Porez na dobit pravnih lica
136 Porez na dohodak građana
143 AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI I KALENDAR OBAVEZA
144 Zarade i druga primanja
151 Doprinosi
153 Potrošačke cene i inflacija
155 Kamate
157 Ostali aktuelni podaci
158 Kalendar državnih i verskih praznika i školskih raspusta
160 Kalendari obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama za školsku 2020/2021. godinu
164 Kalendar obaveza za avgust 2020. godine
167 Srednji kursevi stranih valuta u 2020. godini
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor