REVIZOR
Časopis za konsalting privredno-finansijskog poslovanja

Časopis Revizor
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
  • Računovodstvo, MRS i Revizija
  • Poreski sistem i PDV
  • Radno zakonodavstvo, zarade, doprinosi i PIO
  • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
  • Privredno-finansijsko poslovanje preduzeća
  • Platni promet, finansijsko tržište i privredna društva

Sadržaj:

7 SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2021. GODINU za privredna društva, javna preduzeća, zadruge i preduzetnike
12 1. Izbor računovodstvene regulative u 2021. godini i promena regulative u konkretnom subjektu
12 1.1. Uvodna razmatranja
13 1.2. Izbor računovodstvene regulative
15 1.3. PROMENE RAČUNOVODSTVENE REGULATIVE U 2021. GODINI
20 1.4. NAJVAŽNIJE RAZLIKE U PRAVILIMA PRIZNAVANJA I VREDNOVANJA IZMEĐU RAČUNOVODSTVENIH REGULATIVA
23 2. Knjiženje ispravki materijalno značajnih grešaka
25 3. OBRAČUN I EVIDENTIRANJE NEKIH POSLOVNIH TRANSAKCIJA I DOGAĐAJA U TOKU 2021. GODINE
39 4. Sprovođenje obračuna, predzaključnih radnji i knjiženja na dan 31.12.2021. godine
39 4.1. Međusobno usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija
39 4.2. Usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
40 4.2.1. Korekcija salda računa stanja
40 4.2.2. Dekomponovanje salda aktivno-pasivnih računa
41 4.2.3. Vremensko razgraničenje rashoda i prihoda
43 4.2.4. Vremensko razgraničenje u vezi sa porezom na dodatu vrednost
47 4.2.5. Usklađivanje finansijskih izveštaja za događaje koji su se desili nakon 31.12.2021. godine
48 4.3. Preklasifikacija stavki u finansijskim izveštajima
51 4.4. Priznavanje i vrednovanje stavki finansijskih izveštaja
51 4.4.1. Vrednovanje pozicija Bilansa stanja
203 4.4.2. Priznavanje i vrednovanje pozicija Bilansa uspeha
300 5. Sprovođenje dodatnih obračuna i knjiženja na osnovu sastavljenog poreskog bilansa
300 5.1. Knjiženje obaveze za porez na dobit
301 5.2. Priznavanje i vrednovanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza
325 6. Utvrđivanje i knjiženje rezultata i sastavljanje finansijskih izveštaja
325 6.1. Utvrđivanje i knjiženje rezultata
328 6.2. Sastavljanje finansijskih izveštaja
330 6.2.1. Popunjavanje Obrasca Bilans stanja
330 6.2.2. Popunjavanje Obrasca Bilans uspeha i Obrasca Izveštaj o ostalom rezultatu
352 6.2.3. Popunjavanje Obrasca Izveštaj o tokovima gotovine
370 6.2.4. Popunjavanje Obrasca Izveštaja o promenama na kapitalu
376 6.2.5. Sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje
391 6.3. Popunjavanje Statističkog izveštaja
397 6.4. Godišnji izveštaj o poslovanju i prateći izveštaji
402 6.5. Pravila računske i logičke kontrole finansijskih izveštaja za 2021. godinu
403 7. Dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre
403 7.1. Način klasifikacije po veličini subjekata
405 7.2. Dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre
410 7.3. Naknade u vezi sa dostavljanjem finansijskih izveštaja
412 8. Zaključak dnevnika glavnih knjiga, računa glavnih knjiga i računa analitičkih evidencija
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor
Časopis Revizor Časopis Revizor