Verzija 1.04 - 16. januar 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 2/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisikoji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 2/2020 od 15.1.2020. godine:

  • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene državnog puta IB reda broj 27 Loznica–Valjevo–Lazarevac, deonica Iverak–Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd – Južni Jadran, deonica Beograd–Požega)
  • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode "Zlatibor"
  • PRAVILNIK o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
  • PRAVILNIK o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu
  • PRAVILNIK o postupanju po zahtevu izvršnog poverioca Komori javnih izvršitelja za određivanje javnog izvršitelja kojem se podnosi predlog za dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti, predlog za izvršenje na osnovu verodostojne i izvršne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti i predlog za izvršenje u kojem je kao izvršni dužnik naznačen direktni ili indirektni korisnik budžetskih sredstava

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

► Dodaju se tekstovi u časopis PRAVNIK br. 2/2020 - u pripremi:

RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNO OSIGURANJE
Radni odnosi
• Izmena Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije

JAVNE NABAVKE
• Zabrana učestvovanja u postupcima javnih nabavki

PROCESNA PRAVA
• Dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka

VODIČ KROZ DELATNOST
Zdravstvo
• Novine u Posebnom kolektivnom ugovoru za zdravstevne ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

VAŽNE INFORMACIJE ZA POSLOVANJE
Rokovi poslovnih obaveza
• Rokovi poslovnih obaveza - februar 2020. godine

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.