Verzija 8.05 - 21.8.2019. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 58/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, dodati su segmenti:

  • SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni propisa iz oblasti naknade za korišćenje javnih dobara
  • SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni propisa iz oblasti carinskog poslovanja

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.