Verzija 10.06 - 18. oktobar 2021. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 97/2021

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

► Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 97/2021 od 15.10.2021. godine:

  • Uredba o izdavanju privremene dozvole za lek - vakcine za imunizaciju stanovništva protiv zarazne bolesti COVID-19 (prečišćen tekst)
  • Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2022-2024. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
  • Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o bližim uslovima i načinu sticanja viših stručnih zvanja u arhivskoj delatnosti
  • Pravilnik o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (prečišćen tekst)
  • Odluka o izradi Strateške procene uticaja strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2040. godine sa projekcijama do 2050. godine na životnu sredinu
  • Odluka o nepristupanju izradi ctrateške procene uticaja strateškog dokumenta "Dugoročna strategija za podsticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada" na životnu sredinu
  • Odluka o usklađivanju visine troškova za izdavanje licenci za obavljanje energetskih delatnosti

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

AKTUELNOSTI

Nije bilo izmena.

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA u postupku javnih nabavki

Nije bilo izmena.