Verzija 7.07 - 18.7.2019. godine ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 50/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava o primeni propisa o radnim odnosima, zaradama i socijalnom osiguranju

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.