Verzija 11.06 - 14. novembar 2019. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 80/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Nije bilo izmena.

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U delu OPŠTI PRIRUČNICI ažuriran je:

• Priručnik POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.