Konsultacije

Naši pretplatnici imaju pravo na besplatne telefonske konsultacije o primeni propisa iz oblasti finansijskog poslovanja, poreza, računovodstva i pravnog poslovanja privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava, od 8 – 14 časova na telefone: 011/ 361-31-56, 361-31-57 ili na e-mail: konsultacije@ipc.rs

PORESKI SISTEM i PDV:

Jovana Dedić, Rada Lalić

RAČUNOVODSTVO, MSFI, REVIZIJA:

dr Zoran Petrović

RADNI ODNOSI, ZARADE i DOPRINOSI:

Aleksandra Jelača, dr Slavica Kulić, Sanja Filipović, Valentina Bogosavljević

FINANSIJSKO TRŽIŠTE i JAVNE NABAVKE:

Ljubinka Kovačević, Dobrinka Gvozdenović

DEVIZNO i SPOLJNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE:

Milena Filipović-Plećić, Ivana Barać

PRAVNO POSLOVANJE PRAVNIH LICA:

Aleksandra Jelača, Jelena Jovanović

POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA:

dr Slavica Kulić, Sanja Filipović

POSLOVANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA:

Ljubinka Kovačević, Aleksandra Jelača, dr Natalija Borović, Dragoš Ristić, Sanja Filipović