IPC BESPLATNO JEDNODNEVNO SAVETOVANJE - ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI i CROSO

Jednodnevno savetovanje - ZPPL i CROSO

TEME:

 • ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
  - obaveze, odgovornost, izrada internih akata, vođenje evidencije u skladu sa Zakonom ...
 • RADNO ZAKONODAVSTVO - CROSO
  - obaveza poslodavaca da ažuriraju podatke u jedinstvenoj bazi CROSO do 31.12.2019. godine

MESTO i DATUM:

 • Vrnjačka Banja, 6. decembar 2019. - Hotel BREZA

PREDAVAČI:

 • Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović, urednik - konsultant IPC-a
 • Branislava Šljivančanin, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava

IPC BESPLATNO JEDNODNEVNO SAVETOVANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

Jednodnevno savetovanje - Privreda

TEME:

 • Izmene ZAKONA O PDV, ZAKONA O POREZU NA DOGODAK GRAĐANA i ostalih PORESKIH PROPISA
 • Novi ZAKON O RAČUNOVODSTVU - primena od 1. januara 2020.
 • Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. i POPIS IMOVINE I OBAVEZA
 • Primena NOVIH i izmena postojećih MSFI
 • Novine u SASTAVLJANJU PORESKOG BILANSA za 2019. godinu

MESTO i DATUM:

 • Valjevo, 23. decembar 2019. - Fakultet Singidunum, Železnička 5

PREDAVAČI:

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava

IPC BESPLATNO JEDNODNEVNO SAVETOVANJA ZA KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Jednodnevno savetovanje - Budžet

TEME:

 • PRIPREME ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU i POPIS IMOVINE I OBAVEZA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
 • PLATE i RACIONALIZACIJA u JAVNOM SEKTORU
 • IZMENE ZAKONA O PDV I ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA...

MESTO i DATUM:

 • Valjevo, 23. decembar 2019. - Fakultet Singidunum, Železnička 5

PREDAVAČI:

 • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
 • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a
Detaljnije Prijava

IPC JEDNODNEVNO SAVETOVANJA ZA JAVNE NABAVKE

Jednodnevno savetovanje - JN

TEME:

 • NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
 • IZRADA PLANA NABAVKI ZA 2020. GODINU
 • ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
 • AKTUELNOSTI i ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE

MESTO i DATUM:

 • BEOGRAD, 12. decembar 2019. - DKCB, Takovska 8 (kod RTS-a)
 • NOVI SAD, 15. januar 2020. - SPENS, Sutjeska 2

PREDAVAČI:

 • Dobrinka Gvozdenović - urednik - konsultant IPC-a za JAVNE NABAVKE
 • Jelena Jovanović - urednik - konsultant IPC-a za JAVNE NABAVKE
Detaljnije Prijava