IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA za BUDŽETSKE KORISNIKE

TEME SAVETOVANJA

 • IZMENE BUDŽETSKIH i PORESKIH PROPISA

 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. za budžetske korisnike

MESTA I DATUMI SAVETOVANJA

 • NIŠ, 18. januar 2019.
  Reg. centar za prof. razvoj
  , Pariske komune bb
 • PALIĆ, 22. januar 2019.
  Mala gostiona
 • NOVI SAD, 23. januar 2019.
  SPENS
  , Sutjeska 2
 • BEOGRAD, 25. januar 2019.
  DKCB
  , Takovska 8 (kod RTS-a)
 • ZLATIBOR, 29. januar 2019.
  Hotel Mona
 • VALJEVO, 5. februar 2019.
  Fakultet Singidunum
  , Železnička 5

PREDAVAČI

 • Jovana Dedić - urednik - konsultant IPC-a
 • dr Natalija Borović - urednik - konsultant IPC-a
 • Jelena Jovanović - urednik - konsultant IPC-a

SATNICA SAVETOVANJA

 • 8.50h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika savetovanja
 • 9.30h IZMENE PORESKIH PROPISA
  • - Izmene Zakona o porezu na dohodak građana
  • - Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • - Izmene Zakona o porezima na imovinu

  predavač: Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a

 • 10.30h NOVINE U PROPISIMA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA
  RACIONALIZACIJA, OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA I NOVINE U STATUSU I PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU
 • predavači: dr. Natalija Borović i Jelena Jovanović, urednici - konsultanti IPC-a

 • 11.20h Pauza
 • 11.40h SASTAVLJANJE godišnjih FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  • - Normativno uređenje finansijsko-računovodstvenog poslovanja budžetskih korisnika u skladu sa procedurama finansijskog upravljanja i kontrole
  • - Radnje koje prethode sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja (neophodna usaglašavanja na kraju godine, postupak amortizacije, knjiženje izveštaja o godišnjem popisu)
  • - Utvrđivanje rezultata poslovanja budžetskih korisnika za 2018. godinu i sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja (utvrđivanje i korekcija rezultata za 2018. godinu, popunjavanje i rok dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja, zaključivanje poslovnih knjiga, čuvanje računovodstvenih isprava)
  • predavač: dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU CENA
KOTIZACIJA ZA SAVETOVANJE za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP i IPC.RaP ili časopisi: Revizor i Budžet) BESPLATNO
KOTIZACIJA i MATERIJAL za SAVETOVANJE za OSTALE UČESNIKE 6.500,00 din. + PDV
Učesnici savetovanja koji ne plaćaju kotizaciju treba da ponesu na savetovanje časopis Revizor br. 1-2, odnosno časopis Budžet br. 1-2 koji će im biti dostavljeni početkom januara 2019, a koji ujedno služe kao materijal za savetovanje.
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1041

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 011/366-00-71, 3067-658, 3067-668

Organizator savetovanja: IPC - Informativno poslovni centar, Beograd, Višegradska 6/II, www.ipc.rs

Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na savetovanju, možete dostaviti na:

e-mail: ipcbg@sezampro.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658