IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

TEME SAVETOVANJA

 • PLATNI RAZREDI, RACIONALIZACIJA i OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA u 2019. godini u JAVNOM SEKTORU

 • Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

MESTA I DATUMI SAVETOVANJA

 • BEOGRAD, 23. novembar 2018.
  Centar za kulturu PALILULA - Vlada Divljan, Mitropolita Petra br. 8 (kod hale Pionir)
 • NOVI SAD, 27. novembar 2018.
  SPENS, Sutjeska 2
 • PALIĆ, 28. novembar 2018.
  Restoran Mala gostiona - Kongresna sala
 • NIŠ, 30. novembar 2018.
  Reg. centar za profesionalni razvoj, Pariske komune bb
 • VALJEVO, 5. decembar 2018.
  Fakultet Singidunum, Železnička 5
 • VRNJAČKA BANJA, 7. decembar 2018.
  Hotel Breza

PREDAVAČI

 • Aleksandra Jelača, urednik - konsultant IPC-a
 • Ljubinka Kovačević, urednik - konsultant IPC-a
 • dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a
 • Branislava Šljivančanin, stručni konsultant IPC-a

SATNICA SAVETOVANJA

 • 8.45h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika savetovanja
 • 9.30h UVOĐENJE SISTEMA PLATNIH RAZREDA I PRIMENA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA
 • RACIONALIZACIJA I OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U 2019. GODINI
 • predavač: Aleksandra Jelača, urednik - konsultant IPC-a

 • NOVINE U PROPISIMA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA

  predavač: Ljubinka Kovačević, urednik - konsultant IPC-a

 • 11.30h Pauza
 • 11.50h PRIPREME za sastavljanje GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA
  • - Aktuelno: upotreba pečata i elektronskog dokumenta
  • - Usaglašavanje potraživanja i obaveza
  • - Odgovornosti pojedinih lica u postupku sprovođenja popisa
  • - Popis imovine i obaveza sa modelima akata
  • - Knjigovodstveno evidentiranje utvrđenih razlika po popisu
  • - Kontrolna procedura za sprovođenje popisa
  • - Evidencija javne imovine za korisnike javnih sredstava
  • predavač: dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a

 • 12.40h PORESKI TRETMAN RASHODA I MANJKOVA UTVRĐENIH POPISOM I AKTUELNOSTI U BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU

  predavač: Branislava Šljivančanin, stručni konsultant IPC-a

 • 13.30h POPISNE LISTE VANBILANSNE EVIDENCIJE U SKLADU SA ZAHTEVIMA GODIŠNJEG POPISA

  predavač: Ljubinka Kovačević, urednik - konsultant IPC-a

 • 14.00h PITANJA I ODGOVORI

  dr Natalija Borović, Ljubinka Kovačević, Aleksandra Jelača i Branislava Šljivančanin

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU CENA
Za PRETPLATNIKE IPC-a za 2018. ili 2019. godinu BESPLATNO
OSTALI UČESNICI SAVETOVANJA 4.900,00 din. + PDV
Kao materijal za savetovanje služi časopis Budžet br. 22, koji učesnici treba da ponesu na savetovanje s obzirom da savetovanju prisustvuju bez plaćanja kotizacije i da se na savetovanju neće deliti dodatni materijal.
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1026

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 011/366-00-71, 3067-658, 3067-668

Organizator savetovanja: IPC - Informativno poslovni centar, Beograd, Višegradska 6/II, www.ipc.rs

Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na savetovanju, možete dostaviti na:

e-mail: ipcbg@sezampro.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658

Prijava