IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA za PRIVREDNA DRUŠTVA i JAVNA PREDUZEĆA

TEME SAVETOVANJA

 • Izmene Zakona o PDV i Zakona o porezu na dohodak ...
 • Novi Zakon o računovodstvu - primena od 1. januara 2020.
 • Pripreme za sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. i popis imovine i obaveza
 • Primena novih i izmene postojećih MSFI
 • Novine u sastavljanju poreskog bilansa za 2019. godinu

MESTA I DATUMI SAVETOVANJA

 • NOVI SAD, 18. novembar 2019. - SPENS, Sutjeska 2
 • BEOGRAD, 19. novembar 2019. - DKCB, Takovska 8
 • NIŠ, 27. novembar 2019. - Regionalni centar za profesionalni razvoj, Pariske komune bb
 • VRNJAČKA BANJA, 5. decembar 2019. - Hotel Breza
 • IPC Webinar, 26. novembar 2019. od 12h - Savetovanje na Vašem računaru u Vašoj kancelariji

PREDAVAČI

 • Jovana Dedić - urednik - konsultant IPC-a
 • dr Zoran Petrović - urednik - konsultant IPC-a

SATNICA SAVETOVANJA

 • 8.45h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika savetovanja
 • 9.30h Izmene ZAKONA O PDV i izmene ostalih PORESKIH PROPISA
  • - Poreski tretman prometa dobara i usluga nastalih po osnovu prenosa vrednosnih vaučera
  • - Utvrđivanje procenta srazmernog poreskog odbitka
  • - Ispravljanje pogrešno obračunatog PDV
  • - Poreska oslobođenja ...
  • - Izmene podzakonskih akata iz oblasti PDV
  • - Dodatna pojašnjenja vezana za iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
  • - PDV na manjak, rashod dobara i otpis osnovnih sredstava
  • - Izmene Zakona o porezu na dohodak građana
  • - Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • - Novine u sastavljanju poreskog bilansa za 2019. godinu
  • - Obračun poreske amortizacije u 2019. godini,
 • 11.30h Pauza
 • 12.00h Novi ZAKON O RAČUNOVODSTVU i novi ZAKON O REVIZIJI - primena od 1.1.2020. godine
 • 13.40h PRIPREME za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA
  • NOVINE U PROPISIMA O RAČUNOVODSTVU KOJE SE ODNOSE NA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2019. godinu
   • - Primena novih MSFI i izmene postojećih MSFI (9, 15, 16 i 17)
   • - Izmene MSFI za MSP
   • - Promena interne računovodstvene regulative zbog promene profesionalne računovodstvene regulative
   • - Pripreme i sprovođenje popisa za 2019. godinu
   • - Pripreme za vrednovanje prihoda
   • - Pripreme za vrednovanje sumnjivih i spornih potraživanja
 • 14.50h ODGOVORI NA PITANJA

CENE

KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU CENA
Za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019/2020. godinu BESPLATNO
Kao materijal za savetovanje služe časopisi Revizor br. 21 i 22 koji učesnici treba da ponesu na savetovanje s obzirom da se na savetovanju neće deliti dodatni materijal.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 011/366-00-71, 3067-658, 3067-668

Organizator savetovanja: IPC - Informativno poslovni centar, Beograd, Višegradska 6/II, www.ipc.rs

Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na savetovanju, možete dostaviti na:

e-mail: ipcbg@sezampro.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658

Prijava