IPC online pripremna OBUKA
za sticanje profesionalnih zvanja iz oblasti računovodstva (zvanja: Ovlašćeni revizor i Revizor)


- Besplatno za IPC PRETPLATNIKE za 2022. -

od 1. oktobra

  IPC doo u saradnji sa Komorom ovlašćenih revizora organizuje pripremnu obuku za sticanje profesionalnih zvanja iz oblasti računovodstva
  (zvanja: Ovlašćeni revizor i Revizor)

  Polaganje za dobijanje zvanja organizuje i vrši Komora ovlašćenih revizora.

  Na osnovu stečenog profesionalnog zvanja Revizor, knjigovodstvene agencije mogu dobiti dozvolu za rad koju izdaje Komora ovlašćenih revizora, a koja će biti uslov za obavljenje delatnosti od 1. januara 2023. godine.

  Prvi predmet za koji će se organizovati online obuka je:


  Teorija i principi računovodstva (predavač: dr Zoran Petrović).


  Obuka počinje 1. oktobra i traje 3 dana po 4 nastavna časa. Obuka će se odvijati radnim danima od 10h:

  I dan - 1. oktobar od 10-14h (4. oktobar od 10-14h)
  II dan - 5. oktobar od 10-14h
  III dan - 8. oktobar od 10-14h

  Za obuku se možete prijaviti putem sajta www.ipc.rs

KOTIZACIJA za IPC online OBUKU - Teorija i principi računovodstva

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu BESPLATNO
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu 8.500,00 din. + PDV
CENA za OSTALE SLUŠAOCE OBUKE (po svakom od predmeta)
- ukupno ima 5 predmeta
12.500,00 din. + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1208


Prijava za obuku