Dostaviti DIREKTORU ŠKOLE (Ustanove)

Pozivamo vas na AKREDITOVANI SEMINAR (ZUOV - kataloški br. 10)

koji je posvećen profesionalnom razvoju DIREKTORA, Stručnih saradnika, NASTAVNIKA i VASPITAČA (broj bodova 8) pod nazivom:

NOVE ULOGE NASTAVNIKA U ŠKOLI KOJA UČI
međunarodni standardi i nacionalni okviri

ZA DIREKTORE posebno predavanje - radionica
METODIČKO UPUTSTVO ZA IZRADU RADA ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU

MESTA I VREMENA TRENINGA

 • PALIĆ, 28-29. novembar 2018. - Hotel Park - Mala gostiona
 • VRNJAČKA BANJA, 7-8. decembar 2018. - Hotel Breza

  • Seminar je namenjen: direktorima, stručnim saradnicima, nastavnicima i vaspitačima
  • Autor: prof. dr Nada Trifković
  • Moderator radionica: pedagog Sandra Mitrović

SATNICA

  I DAN - Sala I
  BESPLATNO - Fakultativno za FINANSIJSKU i PRAVNU SLUŽBU

 • 9.30h UVOĐENJE SISTEMA PLATNIH RAZREDA I PRIMENA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA
 • RACIONALIZACIJA I OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U 2019. GODINI
 • predavač: Aleksandra Jelača, urednik - konsultant IPC-a

 • NOVINE U PROPISIMA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA

  predavač: Ljubinka Kovačević, urednik - konsultant IPC-a

 • 11.30h Pauza
 • 11.50h PRIPREME za sastavljanje GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA
  • - Aktuelno: upotreba pečata i elektronskog dokumenta
  • - Usaglašavanje potraživanja i obaveza
  • - Odgovornosti pojedinih lica u postupku sprovođenja popisa
  • - Popis imovine i obaveza sa modelima akata
  • - Knjigovodstveno evidentiranje utvrđenih razlika po popisu
  • - Kontrolna procedura za sprovođenje popisa
  • - Evidencija javne imovine za korisnike javnih sredstava
  • predavač: dr Natalija Borović, urednik - konsultant IPC-a

 • 12.40h PORESKI TRETMAN RASHODA I MANJKOVA UTVRĐENIH POPISOM I AKTUELNOSTI U BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU

  predavač: Branislava Šljivančanin, stručni konsultant IPC-a

 • 13.30h POPISNE LISTE VANBILANSNE EVIDENCIJE U SKLADU SA ZAHTEVIMA GODIŠNJEG POPISA

  predavač: Ljubinka Kovačević, urednik - konsultant IPC-a

 • I DAN - Sala II
  BESPLATNO - Fakultativno za DIREKTORE

  • 12.00h METODIČKO UPUTSTVO ZA IZRADU RADA ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU
  • - ZA DIREKTORE posebno predavanje - radionica (uključeno u cenu kotizacije)
  • predavač: prof. dr Nada Trifković

  II DAN

  • 10.00h NOVE ULOGE NASTAVNIKA U ŠKOLI KOJA UČI
   - međunarodni standardi i nacionalni okviri
  • predavač: prof. dr Nada Trifković

   moderator radionice: pedagog Sandra Mitrović

CENA TRENINGA

Kotizacija se plaća samo za drugi dan 4.000,00 din. + PDV po osobi
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1035

DODATNE INFORMACIJE

Ukoliko vam je potreban smeštaj u hotelu Park na Paliću ili hotelu Zepter u Vrnjačkoj Banji, možete se obratiti agenciji Novi Astakos:

 • Agencija Novi ASTAKOS d.o.o.
 • 11000 Beograd, Hilandarska 30
 • tel/fax: 011/ 2450-253, 2430-685, 2445-157
 • fax: 011/ 2441-492
 • E-mail: officebg@astakos.com
Prijava