IPC online TRENING
24. januar 2022. godine

NOVA FISKALIZACIJA

#PRAKSAISPREDTEORIJE


Trening je namenjen:
Pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinu na malo.
Cilj treninga:
Na ovom treningu bliže ćemo vas upoznati sa postojećim ali i novim obveznicima, pripremama i radnjama koje treba izvršiti u tranzicionom periodu, delatnostima kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, vrstama fiskalnih računa i specifičnostima prilikom njihovog izdavanja, kao i drugim specifičnostima NOVOG Zakona o fiskalizaciji, čij je primena počela 1. novembra 2021. godine.


DATUM I MESTO TRENINGA

  • 24. januar 2022. od 10h

PREDAVAČI

  • Milena Filipović - Plećić, urednik - konsultant IPC-a
  • Jovana Dedić, urednik - konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA

10.00h USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA NOVIM ZAKONOM O FISKALIZACIJI
- Obveznici i predmet fiskalizacije
- Delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, nakon poslednjih izmena
- Sadržaj i vrste fiskalnih računa (za promet, za avans)
- Izdavanje fiskalnih računa kada se plaćanje vr i kori ćenjem vi e od jednog načina plaćanja
- Izdavanje fiskalnog dokumenta, koji se može izdati preko elektronskog fiskalnog uređaja, koji se ne smatraju fiskalnim računom
- Specifičnosti u pogledu načina izdavanja fiskalnog računa, reklamnih poruka i dr.
12.00h Pauza
12.15h

AKTIVNOSTI OBVEZNIKA U TRANZICIONOM PERIODU (1.11.2021-30.4.2022. godine)
- Dostavljanje podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama (PGJO)
- Podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju (FIP EFU)
- Podnošenje prijave za izdavanje bezbednosnog elementa(ESF)
- Najčešće nejasnoće u vezi sa primenom Zakona o fiskalizaciji

  NOVINE I AKTUELNOSTI U PORESKIM PROPISIMA
- Izmene Pravilnika o PDV - elementi fiskalnog računa koji se smatra računom u smislu Zakona o PDV
- Nastanak poreske obaveze kod avansnih plaćanja i izdavanje avansnog fiskalnog računa
- Poreski tretman povratne ambalaže
14.00h Pauza
14.10h ODGOVORI NA PITANJA

KOTIZACIJA za online TRENING

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu 4.500,00 din. + PDV
CENA za OSTALE SLUŠAOCE treninga
(uključuje i dobijanje časopisa Revizor br. 9, 20 i 24)
9.500,00 din. + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1258


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na treningu, možete postaviti do 21. januara 2022. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava