ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA I IZUZETNOG KVALITETA, PONAVLJAMO:

IPC online TRENING
20. oktobar 2021. godine

OBAVEZA ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA U JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU

TRENING na vašem RAČUNARU

#PRAKSAISPREDTEORIJE


Trening je namenjen:
Svim pravnim licima javnog i privatnog sektora.
Cilj treninga:
Praktična priprema javnog i privatnog sekora za elektronsko fakturisanje.


DATUM I MESTO TRENINGA

  • 20. oktobar 2021. od 10h - TRENING na vašem RAČUNARU

PREDAVAČI

  • Snežana Mirković, urednik - konsultant IPC-a
  • dr Natalija Keković, urednik - konsultant IPC-a
  • Branislava Šljivančanin, urednik - konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA

   
10.00h

PRIMENA ELEKTRONSKOG DOKUMENTA I ELEKTRONSKOG POTPISA

- Pojam elektronskog dokumenta i elektronskog potpisa
- Interni akti kojima se uređuje primena elektronskog dokumenta i potpisa
- Punovažnost elektronskog dokumenta, razlika između originala i kopije
- Vrste elektronskog dokumenta (ugovori, e-faktura, otpremnica i dr.)
- Prijem, kontrola, dostava i potvrda prijema elektronskih dokumenata
- Kada nije moguće korišćenje elektronskog dokumenta i elektronskog potpisa
- Pouzdanost i čuvanje elektronskih dokumenata
- Elektronsko fakturisanje kao novina u pravnom sistemu i poslovanju pravnih subjekata

10.45h

ELEKTRONSKO FAKTURISANJE
Elektronska faktura

- Elektronska faktura kao elektronski dokument
- Pravni osnov primene elektronske fakture
- Početak obavezne primene elektronske fakture i subjekti na koje se odnosi obaveza elekronskog fakturisanja
- Elektronska faktura – pojam, sadržaj i ostali prateći dokumenti
- Usklađenost elektronske fakture sa Zakonom o računovodstvu i zakonom o PDV
- Validnost računovodstvenih isprava
- Elektronsko evidentiranje obračuna PDV u sistemu elektronskih faktura

11.30h Pauza
11.45h

Sistem elektronskih faktura – operativna primena
- Pojam sistema elektronskih faktura
- Registrovanje za pristup sistemu elektronskih faktura
- Način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura
- Standardi elektronskog fakturisanja
- Čuvanje elektronskih faktura
- Pojam informacionog posrednika
- Povezivanje sistema elektronskih faktura i informacionih sistema pravnih lica
- Sistem upravljanja fakturama SUF - sa detaljnim uputstvima

13.45h ODGOVORI na PITANJA

KOTIZACIJA za online TRENING

KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021/22. godinu 4.500,00 din. + PDV
CENA za OSTALE SLUŠAOCE treninga
(uključuje i dobijanje časopisa Revizor br. 16. i 17)
8.500,00 din. + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34          Poziv na broj: 1210


Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na treningu, možete postaviti do 19. oktobra 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava