IPC TRENING

OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE osnovnih sredstava i nematerijalnih sredstava za 2019. godinu

MESTO I DATUM TRENINGA

  • BEOGRAD, 7. februar 2020., Hotel PALACE, Topličin venac br. 23 - sala na VI spratu

PREDAVAČI

  • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a

SATNICA SAVETOVANJA

9.00h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
9.30h OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTAVA I NEMATERIJALNIH SREDSTAVA
  - Zakonska, podzakonska i profesionalna računovodstvena regulativa koja reguliše obračun računovodstvene amortizacije osnovnih sredstava i nematerijalnih sredstava
  - Određivanje da li se sredstvo amortizuje ili ne i ako se amortizuje da li se za neki njegov deo amortizacija posebno obračunava
  - Određivanje tehnike za obračun amortizacije
  - Određivanje kada se započinje sa obračunom amortizacije i kada se sa njim prestaje
  - Osnovica za obračun amortizacije (amortizacioni iznos)
  - Vek upotrebe (korišćenja)
  - Metode amortizacije
11.00h Kafe pauza
11.30h OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE STALNIH SREDSTAVA
  - Razvrstavanje stalnih sredstava po amortizacionim grupama nabavljenih od 1.1.2019. godine
  - Obračun poreske amortizacije starih osnovnih sredstava i iskazivanje podataka u Obrascu OA
  - Novine u obračunu poreske amortizacije osnovnih sredstava i iskazivanje podataka u Obrascu POA za 2019. godinu
  - Obračun poreske amortizacije nematerijalnih sredstava
  - Uticaj naknadnih ulaganja na obračun poreske amortizacije
  - Otuđenje stalnih sredstava i prestanak obračuna poreske amortizacije
  - Obračun poreske amortizacije za stalna sredstva stečena putem statusne promene
  - Obračun poreske amortizacije stalnih sredstava u postupku likvidacije ili stečaja
13.30h RUČAK u hotelu
14.30h OBRAČUN ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA I OBAVEZA ZA 2019. GODINU
15.30h ODGOVORI NA PITANJA

CENA TRENINGA

ZA PRETPLATNIKE na specijalizovana godišnja izdanja IPC-a za 2020. godinu (elektronski paketi: IPC.FiP ili IPC.RaP ili časopisi Revizor ili Budžet) 8.500,00 din. + PDV
PUNA CENA za ostale učesnike 14.500,00 din. + PDV
U cenu su uključeni:
1. Izvođenje treninga
2. Stručni materijal za trening
3. Ručak i kafe pauza
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1103
Prijava