IPC TRENING
POREZI NA IMOVINU

MESTO I DATUM TRENINGA

  • NOVI SAD, 19. mart 2020, Hotel PUTNIK, Ilije Ognjanovića 24
  • BEOGRAD, 20. mart 2020, Hotel MAJESTIC, Obilićev venac 28

PREDAVAČ

  • Bojan Lukić, urednik-konsultant IPC-a

SATNICA SAVETOVANJA

9.00h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
9.30h UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU U STATICI ZA 2020. GODINU
  - Predmet oporezivanja
  - Poreski obveznik
  - Utvrđivanje poreske osnovice sa posebnim akcentom na fer vrednost kao osnovicu poreza na imovinu
  - Nastanak i prestanak poreske obaveze
  - Poreska stopa
  - Poreska oslobođenja
  - Poreski krediti
  - Utvrđivanje i plaćanje poreza
  - Iskazivanje podataka u novim poreskim prijavama
11.00h Kafe pauza
11.30h ISKAZIVANJE PODATAKA U PORESKOJ PRIJAVI NA PRAKTIČNOM PRIMERU I PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM
13.30h RUČAK u hotelu
14.30h SPECIFIČNI SLUČAJEVI KOD UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU U STATICI, IZMENE PROPISA U VEZI SA POREZOM NA NASLEĐE I POKLON I POREZOM NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

CENA TRENINGA

ZA PRETPLATNIKE na specijalizovana godišnja izdanja IPC-a za 2020. godinu (elektronski paketi: FiP ili RaP ili časopisi Revizor ili Budžet) 9.900,00 din. + PDV
PUNA CENA za ostale učesnike 14.900,00 din. + PDV
U cenu su uključeni:
1. Izvođenje treninga
2. Stručni materijal za trening
3. Ručak u hotelu i kafe pauza
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1111
Prijava