IPC TRENING

NOVINE U OBRAČUNU ZARADA, NAKNADA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

Trening je namenjen:

Finansijskim stručnjacima, šefovima računovodstva, zaposlenima na poslovima obračuna zarada u privrednim društvima, državnim organima i organima lokalne vlasti, javnim službama i dr.

Cilj treninga:

Da se kroz praktične primere omogući polaznicima da ovladaju tehnikama i procedurama za obračun zarada, naknada i obračunom drugih primanja zaposlenih

MESTO I DATUM TRENINGA

  • BEOGRAD, 3. april 2020.
  • Edukativni centar IPC-a, Novi Beograd, Bul. M. Pupina 10/v (YBC)

PREDAVAČI

  • Valentina Bogosavljević, urednik - konsultant IPC-a
  • Aleksandra Jelača, urednik - konsultant IPC-a

SATNICA TRENINGA

9.30h PRIJAVLJIVANJE i registracija učesnika treninga
10.00h OBRAČUN I ISPLATA ZARADE I UVEĆANE ZARADE
  - Pravni osnov, fiskalni tretman i popunjavanje PPP-PD prijave
11.15h Kafe pauza
11.45h OBRAČUN I ISPLATA NAKNADE ZARADE
  - Naknada zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora
  - Naknada zarade za rad na dan državnog praznika
  - Naknada zarade za vreme privremenog udaljenja sa rada
  - Naknada zarade zbog prekida rada bez krivice zaposlenog
13.00h RUČAK u restoranu
14.00h OBRAČUN I ISPLATA NAKNADE ZARADE, ZARADE NA TERET POSLODAVCA I NA TERET RFZO
  - Pravni osnov, fiskalni tretman, usklađivanje i popunjavanje PPP-PD prijave
14.45 NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH
  - Način dokumentovanja i fiskalni tretman nedokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada
  - Otpremnine
  - Solidarne pomoći
  - Jubilarna nagrada
15.30h GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA
  - Utvrđivanje i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu
  - Popunjavanje poreske prijave PPDG-2R
16.00h ODGOVORI NA PITANJA

CENA TRENINGA (uključen je i Priručnik: Zarade, naknade i drugi prihodi)

Za pretplatnike na specijalizovana godišnja izdanja IPC-a za 2020. godinu (elektronski paketi: FiP ili RaP ili časopisi Revizor ili Budžet 9.500,00 din. + PDV
Puna cena treninga za ostale učesnike 14.500,00 din. + PDV
U cenu su uključeni: Izvođenje treninga, Priručnik: Zarade, naknade..., Ručak u restoranu i Kafe pauza.
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1115
Prijava