IPC WEBINAR

Novine u PDV, RAČUNOVODSTVU i REVIZIJI

DATUM I MESTO WEBINARA

 • 10. oktobar 2019. od 12h - Na Vašem RAČUNARU u Vašoj KANCELARIJI

PREDAVAČI

 • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a
 • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a

TEME I SATNICA

 • 12.00h IZMENE ZAKONA O PDV
  • - Poreski tretman prometa dobara i usluga nastalih po osnovu prenosa vrednosnih vaučera
  • - Ispravka pogrešno obračunatog PDV
  • - Poreska oslobođenja
 • 13.00h PREDLOZI ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I ZAKONA O REVIZIJI
  • - Razvrstavanje grupa pravnih lica
  • - Izdavanje elektronske fakture
  • - Uvođenje Registra pružalaca računovodstvenih usluga
  • - Primena računovodstvene regulative
  • - Dostavljanje finansijskih izveštaja ...
  • - Organizacija rada na zakonskoj reviziji
  • - Sadržina ugovora o reviziji
  • - Sadržina izveštaja nezavisnog revizora ...
 • 14.00h ODGOVORI NA PITANJA
Prijava