IPC WEBINAR
NOVINE I AKTUELNOSTI U PROPISIMA - I dan

27. novembar 2021. od 10-15h


NOVINE i PRIPREME za sastavljanje
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA i PORESKOG BILANSA za 2021.
i PREKNJIŽAVANJE sa starog na novi KONTNI OKVIR

BESPLATNO za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu
ili pretplatnike na IPC Priručnik za primenu kontnog okvira


DATUM I MESTO WEBINARA

  • 27. novembar 2021. (subota) od 10-15.00h

PREDAVAČI

  • dr Zoran Petrović, urednik-konsultant IPC-a
  • Jovana Dedić, urednik-konsultant IPC-a

TEME

10.00h

NOVINE U ZAKONSKOJ I PODZAKONSKOJ RAČUNOVODSTVENOJ REGULATIVI za 2021. godinu
i PREKNJIŽAVANJE sa starog na novi KONTNI OKVIR

1. Primena odredaba Zakona o računovodstvu koje se po prvi put primenjuju pri sastavljanju finansijskih izveštaja na dan 31. decembar 2021. godine
2. Prelazak na primenu novog Kontnog okvira
3. Primena novih knjigovodstvenih računa u Kontnom okviru
4. Preknjižavanje sa starog na novi kontni okvir
5. Glavne izmene u obrascima finansijskih izveštaja
6. Odredbe Zakona o računovodstvu koje se odnose na predaju finansijskih izveštaja

11.15h ANALIZA I PREDSTAVLJANJE PRIRUČNIKA ZA RAČUNOVODSTVO U IZDANJU IPC-a - autor dr Zoran Petrović:
a) Priručnik za primenu Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike
b) Priručnik za primenu MSFI (Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja)
c) Priručnik za primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica
11.45h Pauza
12.00h PRIPREME ZA SASTAVLJANJE REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA i PORESKOG BILANSA za 2021. godinu
1. Izmene računovodstvenih politika za 2021. godinu
2. Ključne promene u priznavanju i vrednovanju pojedinih pozicija u finansijskim izveštajima (operativni lizing, kapitalizovanje troškova pozajmljivanja, državna dodeljivanja, revalorizacija, vrednovanje finansijskih instrumenata, obezvređenje potraživanja)
3. Pripreme za vrednovanje prihoda
4. Pripreme za vrednovanje sumnjivih i spornih potraživanja i ispravka vrednosti i direktan otpis potraživanja
5. Obračun računovodstvene i poreske amortizacije u 2021. godini
6. Priznavanje rashoda u poreskom bilansu
7. Novine u sastavljanju Napomena uz finansijske izveštaje
13.45h Pauza
14.00h ODGOVORI NA PITANJA

#PRAKSAISPREDTEORIJE

CENA KOTIZACIJE

KOTIZACIJA za WEBINAR CENA
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2022. godinu BESPLATNO
KOTIZACIJA za pretplatnike na IPC Priručnik za primenu Kontnog okvira za 2021. BESPLATNO
KOTIZACIJA za IPC PRETPLATNIKE za 2021. godinu 4.900,00 + PDV
KOTIZACIJA za OSTALE UČESNIKE webinara 9.900,00 + PDV

Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34
Poziv na broj: 1223Pitanja na koja želite da Vam se odgovori na Webinaru, možete postaviti do 26. novembra 2021. godine na:
e-mail:
info@porezi.rs ili fax: 011/2658-850, 3067-658Prijava