Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

 

Prijava za
IPC WEBINAR za budžetske korisnike
12. februar 2020.

- Ograničenje zapošljavanja u javnom sektoru
- Aktuelnosti u poslovanju budžetskih korisnika u 2020. godini
- Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2019. godinu
- Odgovori na pitanja

Unesite podatke firme/ustanove