Napomena: molimo Vas da prilikom popunjavanja formulara koristite latiničnu tastaturu i slova: đ, ž, ć, č, dž, š.
Polja označena sa * su obavezna.

 

Prijava za snimak IPC WEBINARA
za BUDŽETSKE KORISNIKE
od 26. decembra 2022.

IZMENE BUDŽETSKIH PROPISA
NOVINE U POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2023. godini
PRIPREME ZA SASTAVLJANJE ZAVRŠNOG RAČUNA i POPIS IMOVINE I OBAVEZA za KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA
PREUZIMANJE OBAVEZA do kraja 2022. i u 2023. godini

Unesite podatke firme/ustanove