Palic apstrakcija

IPC višednevno SAVETOVANJE

Palić, 17-20. oktobar 2018.

SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

POPUST NA CENU KOTIZACIJE I SMEŠTAJA
za prijave-uplate do 15. avgusta 2018.


PORESKI PROPISI

(predavači: Jovana Dedić i Snežana Radović)

- OBAVEZNE EVIDENCIJE I SASTAVLJANJE PREGLEDA OBRAČUNA PDV - od 1. jula 2018. godine

- NOVINE U PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

- IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA - PRIMENA MULTILATERALNE KONVENCIJE I NOVINE KOJE DONOSE IZMENE VEĆINE MEĐUNARODNIH UIDO

- OSTALE NOVINE I AKTUELNOSTI U PORESKIM PROPISIMA

ZARADE, NAKNADE I DRUGA PRIMANJA

(predavači: mr Slavica Kulić i Sanja Filipović)

- NOVINE U OBRAČUNU ZARADA I DRUGIH PRIHODA FIZIČKIH LICA

- PRIMENA NOVOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

RADNO ZAKONODAVSTVO I RADNI ODNOSI

(predavač: Aleksandra Jelača)

- NOVINE I AKTUELNOSTI U PROPISIMA U OBLASTI RADA I ZAPOŠLJAVANJA

- RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME KROZ PRIKAZ SLUŽBENIH MIŠLJENJA

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I JAVNA PREDUZEĆA

(predavač: dr Zoran Petrović)

- IZMENE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, ZAKONA O REVIZIJI I PODZAKONSKIH AKATA (PRAVILNIKA O KONTNIM OKVIRIMA, PRAVILNIKA O OBRASCIMA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRAVILNIKA ZA MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA)

- PROJEKAT REFORME ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I ZAKONA O REVIZIJI - INTERAKTIVNA DISKUSIJA SA MOGUĆNOŠĆU DAVANJA PREDLOGA I SUGESTIJA

- PRIKAZ IFAC-ovog KODEKSA ETIKE ZA PROFESIONALNE RAČUNOVOĐE

IZMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

(predavač: Jelena Jovanović)

- ZAŠTITA PRAVA MANJINSKIH AKCIONARA

  Ograničavanje roka za isplatu dividendi, Postupak smanjenja osnovnog kapitala,
Dodatne uplate društvu i vraćanje dodatnih uplata

- STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

- PRINUDNI OTKUP AKCIJA

  Uslovi za prinudni otkup akcija, Pravo na prodaju akcija, Ograničenje plaćanja

- LIKVIDACIJA I PRINUDNA LIKVIDACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

  Razlozi za pokretanje postupka prinudne likvidacije, Status društva u postupku prinudne likvidacije

- NOVINE U POGLEDU PRAVNIH FORMI PRIVREDNIH DRUŠTAVA

- OSNIVANJE I POSTUPAK REGISTRACIJE OGRANKA PRIVREDNOG DRUŠTVA

- NOVI OBLICI ORGANIZOVANJA - USKLAĐIVANJA SA PRAVNIM TEKOVINAMA EU

  Osnivanje Evropskog društva i Evropske ekonomske interesne grupacije

- OSTALE IZMENE ZAKONA OD ZNAČAJA ZA POSLOVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA

IZMENE VAŽNIJIH FINANSIJSKIH ZAKONA

(predavač: Ljubinka Kovačević)

- IZMENE ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA, ZAKONA O STEČAJU, ZAKONA O MEĐUBANKARSKIM NAKNADAMA I POSEBNIM PRAVILIMA POSLOVANJA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA, ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA KOD UGOVARANJA NA DALJINU, ZAKONA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU, ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA

PRELAZAK SA"PAPIRNOG" NA ELEKTRONSKO POSLOVANJE (USKLAĐIVANJE SA E-UPRAVOM)

(predavač: dr Natalija Borović)

- PRELAZAK SA"PAPIRNOG" NA ELEKTRONSKO POSLOVANJE

  Obaveza registracije elektronske pošte, Kvalifikovani elektronski potpis, Ukidanje obavezne upotrebe pečata u poslovanju privrednih društava

- USKLAĐIVANJE OSNIVAČKOG AKTA, RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE, PREDRAČUNA, RAČUNA ... U SKLADU SA ZAHTEVIMA ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

PLANIRANJE I FINANSIRANJE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA

(predavač: dr Natalija Borović)

- IZRADA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

(predavači: dr Natalija Borović, Branislava Šljivančanin i Života Antić)

- REFORMA BUDŽETSKOG RAČUNOVODSTVA (uvođenje obračunske osnove sa primenom MRS za javni sektor)

- NOVINE U KNJIGOVODSTVENOM TRETMANU POJEDINIH POSLOVNIH PROMENA BUDŽETSKIH KORISNIKA

- NAJČEŠĆE NEPRAVILNOSTI I GREŠKE KOJE JE UTVRDILA D.R.I. U POSTUPKU REVIZIJE KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

RACIONALIZACIJA I PRAVNO POSLOVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA

(predavač: Aleksandra Jelača)

- RACIONALIZACIJA I OGRANIČENJE ZAPOŠLJAVANJA U 2018. GODINI

- NOVINE KOJE DONOSI ZAKON O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA od 1. januara 2019. godine

DEVIZNO POSLOVANJE I PLATNI PROMET

(predavač: Ivana Barać)

- IZMENE ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU SA POSEBNIM OSVRTOM NA:

  Zaduživanje u inostranstvu i odobravanje zajmova nerezidentima

  Prenos potraživanja i obaveza u poslovanju sa inostranstvom

- ASIGNACIJA, CESIJA I KOMPENZACIJA U USLOVIMA BLOKADE RAČUNA

POSLOVANJE JAVNIH PREDUZEĆA

(predavač: mr Slavica Kulić)

- IZRADA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA ZA 2019. GODINU

apstrakcija
KOTIZACIJA za učešće na SAVETOVANJU
za FINANSIJSKO-PRAVNO POSLOVANJE
CENA SA POPUSTOM do 15. avgusta 2018. PUNA CENA KOTIZACIJE
KOTIZACIJA i MATERIJAL ZA SAVETOVANJE za FINANSIJSKO-PRAVNO POSLOVANJE za PRETPLATNIKE IPC-a na specijalizovana godišnja izdanja za 2018. godinu (časopisi: Revizor i Budžet ili elektronski paketi: FiP i RaP) 7.500,00 din. + PDV 9.500,00 din. + PDV
KOTIZACIJA i MATERIJAL ZA SAVETOVANJE za FINANSIJSKO-PRAVNO POSLOVANJE za PRETPLATNIKE IPC-a na specijalizovana godišnja izdanja za 2018. godinu KOJI NISU u aranžmanu agencije ASTAKOS 9.400,00 din. + PDV 11.400,00 din. + PDV
PUNA CENA za učesnike koji NISU PRETPLATNICI IPC-a na godišnja izdanja za FINANSIJSKO-PRAVNO POSLOVANJE za 2018. godinu 14.500,00 din. + PDV 17.500,00 din. + PDV
SPECIJALNA POGODNOST: Svaki ČETVRTI učesnik savetovanja iz istog preduzeća - ustanove NE PLAĆA KOTIZACIJU.
Važi samo za PRIJAVE-UPLATE do 15. avgusta 2018. godine.
Kotizacija se plaća na račun IPC-a: 160-14952-34 Poziv na broj: 1010
krevet CENE ARANŽMANA za SAVETOVANJE
na PALIĆU, za uplate do 15. avgusta 2018.
HOTEL
TIP SOBE
4 dana (3 puna pansiona) prva usluga je ručak 17.10. a poslednja ručak 20.10.2018.
Hotel PARK Hotel JEZERO Hotel PREZIDENT Hotel PALIĆ RESORT
1/1 26.900,00 24.900,00 29.500,00 32.600,00
1/2 23.900,00 22.900,00 25.500,00 27.600,00
hotel Park

HOTEL PARK

"Elitte Palić" je mesto za odmor koje se razlikuje. Hoteli Park i Jezero, kao i restorani Mala gostiona i Riblja Čarda pružiće vam ugođaj kao iz nekog drugog vremena. Svega pedeset metara od obale Palićkog jezera, okruženi stogodišnjom park šumom, nalaze se hoteli Park i Jezero. Ovi hoteli sa četiri zvezdice, zaštićeni su kao arhitektonsko nasleđe Palića, poseduju šezdeset soba i četiri apartmana, urađenih po evropskim standardima. Lokacija i šarm ovih hotela čine ih vanvremenskom oazom mira i uživanja.

hotel Jezero

HOTEL JEZERO

Hotel "Jezero" izgrađen je 1903. godine, po uzoru na hotel "Park", od koga je odvojen jedinstvenim secesijskim objektom – "Velikom terasom". Poseduje 30 smeštajnih jedinica. Ishrana hotelskih gostiju se odvija u restoranu "Mala gostiona", koji je udaljen od hotela oko 100 metara.

hotel Prezident

HOTEL PREZIDENT

Hotel "Prezident" se nalazi u prekrasnom ambijentu nedaleko od stoletnog parka, na 50 metara od obale jezera Palić. Mir, tišina i osećaj kućne atmosfere čine ovo mesto idealnim za odmor. Profesionalno i ljubazno osoblje ovog otmenog hotela sa četiri zvezdice pružiće vam vrhunsku uslugu, opuštanje, odmor. Hotel je idealan za seminare i "team building", kao i za sve goste koji žele da, barem na kratko, pobegnu iz stvarnosti i uživaju u raznovrsnoj ponudi Palića i Subotice i jedinstvenoj vojvođanskoj atmosferi.

hotel Palić Resort

HOTEL PALIĆ RESORT

Hotel "Palić Resort" se nalazi na 150 m od obale jezera. Hotelski kompleks se sastoji od: 17 smeštajnih jedinica, Spa i wellness centra (hotel ima toplu vezu sa spa centrom), kafe bara, zatvorenog bazena, fitnes centra, pansionskog restorana, lifta, aperitif bara, parkinga, recepcije (00-24). U samom srcu romantičnog Palića, na par minuta hoda od čuvene Velike terase, Letnje pozornice, teniskih terena, jezera i Zoo vrta, okružen neverovatnim Parkom prirode projektovanim u engleskom stilu.

RESTORAN MALA GOSTIONA

Svečana večera i koktel dobrodošlice

KONGRESNE SALE

Velika terasa i Mala gostiona

U CENU ARANŽMANA UKLJUČENO JE:


1. TRI PUNA PANSIONA plus dodatni ručak. Prva usluga u hotelima je ručak 17.10. a poslednja usluga je ručak 20.10.2018.

2. SVEČANA VEČERA u četvrtak 18.10.2018. od 20.30h

3. VEČERA na SALAŠU u petak 19.10.2018. od 20.30h

4. KOKTEL DOBRODOŠLICE u sredu 17.10.2018. od 19h

5. VANPANSIONSKA POTROŠNJA do 2.500,00 din.

6. KAFE PAUZE u toku predavanja

7. REKREACIJA na teniskim terenima

Fakultativno uz doplatu izlet do Segedina

TRANSFERI


bus

DOPLATA za autobuski PREVOZ na relaciji:

Beograd - Palić - Beograd iznosi 3.900,00 din.

Novi Sad - Palić - Novi Sad iznosi 2.900,00 din.

Polazak autobusa iz Beograda: 17. oktobar 2018. u 12h sa platoa ispred železničke stanice (kod "plave lokomotive").

Polazak autobusa iz Novog Sada: 17. oktobar 2018. u 13.15h sa platoa ispred železničke stanice (kod "lokomotive").

O PALIĆU


Postoje legende koje kažu da je jezero ostatak Panonskog mora ali da je ono nastalo od suza pastira Pavla koji je tu napasao svoje stado. Jezero je nastalo u pradavna vremena kao izdansko iako voda jezera najvećim delom potiče od padavina koje su ispunjavale udolinu. Voda se slivala sa okolnog terena ispirajući natrijum hlorid i tako je jezero postalo slano. Jezero Palić se u pisanim dokumentima prvi put pominje 1462. godine kao Pali (Paly). Prvi crtež, odnosno mapa jezera (Paligo Palus) potiče iz 1690. godine.

Kupalište i Banja Palić

Još se krajem XVIII veka znalo da jezerska voda i mulj imaju lekovita svojstva. Gradski lekari Subotice su 1837. predložili da se na obali izgradi Kupatilo. Godine 1845. pored Kupališne zgrade, koja se sastojala od nekoliko kabina, izgrađena je gostionica, Donja trščara. To je bio temelj budućeg Kupališta i Banje.

Osim na lečenje (prvenstveno koštanih i kožnih oboljenja) posetoci su na Palić dolazili i zbog izuzetno bogate ponude zabave. Zlatno doba Kupališta i Banje Palić počinje 1880-ih, nakon otvaranja pruge Budimpešta-Zemun 1883. godine i tramvajske linije do Subotice 1897. Broj posetilaca kupališta i banje Palić je rastao sve do početka I Svetskog rata.

Sportska istorija Palića

Propagator gesla "u zdravom telu - zdrav duh" i sporta uopšte, krajem XIX veka u ovim krajevima, je bio Subotičanin Lajoš Vermeš - mecena, sportski zaljubljenik i takmičar. On je već 1880. godine na Paliću, u duhu olimpizma, organizovao sportske igre okupljajući stotine najboljih sportista. To je bilo 16 godina pre nego što je Pjer De Kuberten obnovio moderne Olimpijske igre.

Između 1880. i 1914. na Paliću su održavane sportske igre u brzom hodanju, biciklizmu, rvanju, mačevanju i drugim sportovima. Dugu tradiciju na Paliću imaju: veslanje, jedrenje, igre loptom, kuglanje, plivanje, klizanje, jedrenje na ledu i naravno - tenis.

Organizator stručnog dela savetovanja:


ipc logo

I P C d.o.o.

11000 Beograd, Višegradska 6/II

Sve dodatne informacije na tel.

011/ 306-76-68, 361-31-56, 361-31-57, 366-00-71

fax: 011/2658-850

E-mail: info@porezi.rs

www.ipc.rs

Izvršni organizator:


astakos logo

Agencija Novi ASTAKOS d.o.o.

11000 Beograd, Hilandarska 30

tel/fax: 011/ 2450-253, 2430-685,

2445-157 fax: 011/2441-492

E-mail: officebg@astakos.com

www.astakos.com

Napomena: Primenjuju se opšti uslovi putovanja agencije "Novi Astakos" - Beograd u skladu sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i YUTA standardima. Putnik je dužan da se upozna sa "Opštim uslovima putovanja".

POPUNJENU PRIJAVU za savetovanje treba OBAVEZNO dostaviti IPC-u na fax: 011/2658-850 ili e-mail: ipcbg@sezampro.rs i agenciji Astakos (ako koristite njihove usluge) za rezervaciju i dobijanje predračuna za smeštaj i prevoz na fax: 011/2450-253 ili e-mail: officebg@astakos.com