NAPOMENA:

* Neoporezivi iznosi primenjuju se od 1. februara 2020. godine do 31. januara 2021. godine.

** Usklađeni iznosi prema Saopštenju RZS, broj 167 od 25.6.2020. godine.