REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
AKTUELNE
INFORMACIJEPREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM JE U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

(Vest je objavljena 15-06-2018)

detaljnije>>


VLADA RS UTVRDILA PREDLOG ZAKONA O RADNOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM POSLOVIMA

(Vest je objavljena 15-06-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U MAJU 2018. GODINE

(Vest je objavljena 12-06-2018)

detaljnije>>


SEDMO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE - 12. JUNA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 11-06-2018)

detaljnije>>


DONET JE SET FINANSIJSKIH ZAKONA

(Vest je objavljena 11-06-2018)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,0% DO 12. JULA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 07-06-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENA JE UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU

(Vest je objavljena 07-06-2018)

detaljnije>>


NOVI PREDUSLOV ZA REGISTRACIJU KNJIGOVODSTVENIH AGENCIJA I DRUŠTAVA ZA REVIZIJU

(Vest je objavljena 06-06-2018)

detaljnije>>


PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA MART 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-05-2018)

detaljnije>>


IZNOS NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM - 34.125,50 DINARA ZA MAJ 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-05-2018)

detaljnije>>


OBAVEŠTENJE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U VEZI REGISTROVANJA FAKTURA DATO JE NA SAJTU MF UPRAVE ZA TREZOR

(Vest je objavljena 15-03-2018)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za maj 2018. godine
|12.6.2018.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za maj 2018.
|12.6.2018.|


Prosečne bruto zarade
za mart 2018. godine
|25.5.2018.|


Prosečne neto zarade
za mart 2018. godine
|25.5.2018.|


Mesečne stope zatezne kamate
|13.4.2018.
|


Minimalna zarada


Kursna lista 19.6.2018.
EUR EUR 118.1454
USD USD 101.6042
CHF CHF 102.3702
 


DONET JE SET FINANSIJSKIH ZAKONA

U Narodnoj skupštini Srbije prethodnih dana održana je rasprava o setu finansijskih zakona, između ostalih i neki dugoočekivani zakoni, kao npr. zakon kojim bi trebalo da bude smanjena međubankarska naknada kod platnih kartica, zatim izmena zakona u oblasti privrednih društava, stečaja, platnih usluga, obezbeđenja i slično, itd.

U skladu sa navedenim, na šestom vanrednom zasedanju Narodne skupštine Srbije od 8. juna 2018. godine, usvojeni su sledeći zakoni:

 

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama ("Službeni glasnik br.44/2018) , koji stupa na snagu 16. juna 2018. godine, a primenjuje se od 17. marta 2019. godine;

 

• Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu (Službeni glasnik RS", broj 44/018) koji stupa na snagu 16. juna 2018. godine, a primenjuje se od 17. septembra 2018. godine;

 

• Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica ("Službeni glasnik RS", broj 44/2018) koji stupa na snagu 16. juna 2018. godine, a primenjuje se od 17. decembra 2018. godine;

 

• Zakon o finansijskom obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 44/2018) koji stupa na snagu 16. juna 2018. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine;

 

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 44/2018) koji je stupio na snagu  9. juna 2018. godine;

 

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 44/2018) koji je stupio na snagu 9. juna 2018. godine;

 

• Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 44/2018) koji stupa na snagu 16. juna 2018. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

 

U narednom broju našeg časopisa "Revizor", objavićemo komentare donetih zakona.