REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik
FINANSIJSKO UPRAVLJANJE,
KONTROLA I REVIZIJA
kod korisnika JAVNIH SREDSTAVA

Priručnik je izašao iz štampe u aprilu 2018. godine

Kontni plan
detaljnije>>

Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
AKTUELNE
INFORMACIJEPROPISAN JE NOVI Obrazac PPDG-3R - PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KAPITALNE DOBITKE

(Vest je objavljena 18-05-2018)

detaljnije>>


OD 30. APRILA 2018. GODINE NEMA OBAVEZE PEČATIRANJA PODNESKA PODNETIH PORESKOJ UPRAVI

(Vest je objavljena 15-05-2018)

detaljnije>>


VLADA SRBIJE DONELA NOVU UREDBU O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA

(Vest je objavljena 14-05-2018)

detaljnije>>


POSTUPANJE LOKALNIH SAMOUPRAVA PO DOBIJANJU PROJEKTA DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI U SEKTORIMA OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

(Vest je objavljena 12-05-2018)

detaljnije>>


IZMENA USLOVA POD KOJIMA REZIDENTI MOGU DA DRŽE DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU

(Vest je objavljena 12-05-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U APRILU 2018. GODINE

(Vest je objavljena 11-05-2018)

detaljnije>>


OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE O URUČENJU REŠENJA O UPLATI OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA POLJOPRIVREDNIKE

(Vest je objavljena 10-05-2018)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,0% DO 7. JUNA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 10-05-2018)

detaljnije>>


IZMENJENA JE UREDBA O IZVRŠAVANJU ZAKONA O PDV NA TERITORIJI AP KiM

(Vest je objavljena 27-04-2018)

detaljnije>>


PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA FEBRUAR 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-04-2018)

detaljnije>>


IZNOS NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM - 33.042,00 DINARA ZA APRIL 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-04-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U MARTU 2018. GODINE

(Vest je objavljena 12-04-2018)

detaljnije>>


NA SAJTU MF UPRAVE ZA TREZOR OBJAVLJENO JE VAŽNO OBAVEŠTENJE

(Vest je objavljena 30-03-2018)

detaljnije>>


CENTRALNI REGISTAR FAKTURA - OMOGUĆENA IZMENA IZNOSA FAKTURA (KNJIŠKO ODOBRENJE) OD 27.03.2018. GODINE

(Vest je objavljena 29-03-2018)

detaljnije>>


OBAVEŠTENJE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U VEZI REGISTROVANJA FAKTURA DATO JE NA SAJTU MF UPRAVE ZA TREZOR

(Vest je objavljena 15-03-2018)

detaljnije>>


CENTRALNI REGISTAR FAKTURA - ažurirana često postavljana pitanja na internet stranici Uprave za trezor 12.03.2018. godine

(Vest je objavljena 13-03-2018)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade


Index potrošačkih cena
za april 2018. godine
|11.5.2018.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za april 2018.
|11.5.2018.|


Prosečne bruto zarade
za februar 2018. godine
|25.4.2018.|


Prosečne neto zarade
za februar 2018. godine
|25.4.2018.|


Mesečne stope zatezne kamate
|13.4.2018.
|


Minimalna zarada


Kursna lista 21.5.2018.
EUR EUR 118.1465
USD USD 100.5673
CHF CHF 100.6016
 


NOVI USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA I DOPRINOSA KOJI SE PRIMENJUJU od 1. februara 2018. godine objavljeni su u Službenom glasniku RS, broj 7/2018

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2018. do 31. januara 2019. godine objavljeni su u "Službenom glasniku RS", broj 7 od 26.1.2018. godine. 

 

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi koji se primenjuju od 1. februara 2018. godine dati su u sledećoj tabeli:

 

R. br.

Opis

Iznosi (u din.)

stari

novi

od 1.2.2017. do 31.1.2018.

od 1.2.2018. do 31.1.2019.

1

2

3

4

1.

U članu 9. stav 1. Zakona:

1.1.

pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika (tačka 9)

65.189

67.145

1.2.

stipendije i krediti učenika i studenata, mesečno (tačka 12)

11.176

11.511

1.3.

naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, mesečno (tačka 13)

9.313

9.592

1.4.

naknada za rad članova izbornih komisija biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva (tačka 29)

5.000

5.150

1.5.

novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca (tačka 30)

-

12.746

2.

U članu 18. stav 1. Zakona:

2.1.

naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju (za dolazak i odlazak sa rada), mesečno (tačka 1)

3.725

3.837

2.2.

dnevnica za službeno putovanje u zemlji (tačka 2)

2.236

2.303

2.3.

naknada za korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili druge službene svrhe, mesečno (tačka 5)

6.520

6.716

2.4.

solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice (tačka 7)

37.252

38.370

2.5.

pokloni deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića, godišnje (tačka 8)

9.313

9.592

2.6.

jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad, godišnje (tačka 9)

18.624

19.183

3.

U članu 21a Zakona:

3.1.

premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, mesečno

5.589

5.757

4.

U članu 83. stav 4. Zakona:

4.1.

pojedinačno ostvaren dobitak (tačka 1)

11.344

11.684

5.

U članu 85. stav 1. Zakona:

5.1.

nagrade i druga lična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (tačka 11)

12.375

12.746

 

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u članu 13. stav 3. usklađeni dinarski iznos zbira premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene na teret sopstvenih sredstava na koji se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje - od 1. februara 2018. godine iznosi 5.757 dinara.

 

Iznos od 5.757 dinara istovremeno je od 1. februara 2018. godine i neoporezivi iznos koji je oslobođen plaćanja poreza za premiju, odnosno penzijski doprinos koji za zaposlene plaća poslodavac, a saglasno članu 14b stav 2. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana.