Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnici za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


AKTUELNE
INFORMACIJENOVA UREDBA O RADU, OVLAŠĆENJIMA I OBELEŽJIMA BUDŽETSKE INSPEKCIJE

(Vest je objavljena 17-10-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U SEPTEMBRU 2017. GODINE

(Vest je objavljena 12-10-2017)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA JE I SADA IZNOSI 3,50%

(Vest je objavljena 09-10-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJEN JE NOVI PRAVILNIK O EVIDENCIJI I PREGLEDU OBRAČUNA PDV

(Vest je objavljena 07-10-2017)

detaljnije>>


NOVI PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU

(Vest je objavljena 07-10-2017)

detaljnije>>


DOPUNJENO UPUTSTVO O PRIMENI UREDBE ZA VOĐENJE SLUŽBENE EVIDENCIJE (VERZIJA 2)

(Vest je objavljena 04-10-2017)

detaljnije>>


UTVRĐENA MINIMALNA CENA RADA U IZNOSU OD 143 DINARA PO RADNOM ČASU - PRIMENA OD 1. JANUARA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 02-10-2017)

detaljnije>>


IZMENJENE SU UREDBE IZ OBLASTI AKCIZA

(Vest je objavljena 02-10-2017)

detaljnije>>


USVOJENI SU ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

(Vest je objavljena 28-09-2017)

detaljnije>>


ULOGA IPC-a KAO ČLANA KONZORCIJUMA U PROJEKTU TEHNIČKE POMOĆI REPUBLICI SRBIJI U REFORMI KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

(Vest je objavljena 26-09-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA AVGUST 2017. GODINE

(Vest je objavljena 25-09-2017)

detaljnije>>


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.10. DO 31.10.2017. GODINE IZNOSI 325.470 DINARA

(Vest je objavljena 25-09-2017)

detaljnije>>


NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.8.2017. DO 31.10.2017. GODINE IZNOSI 23.446 DINARA

(Vest je objavljena 25-07-2017)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za septembar 2017. godine
|12.10.2017.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za septembar 2017.
|12.10.2017.|


Mesečne stope zatezne kamate
|10.10.2017.|


Prosečne bruto zarade
za avgust 2017. godine
|25.9.2017.|


Prosečne neto zarade
za avgust 2017. godine
|25.9.2017.|


Minimalna zarada


Kursna lista 19.10.2017
EUR EUR 100.9445
USD USD 100.9445
CHF CHF 102.9332
 


OBJAVLJEN JE NOVI PRAVILNIK O EVIDENCIJI I PREGLEDU OBRAČUNA PDV

U "Službenom glasniku RS", broj 90/2017 objavljen je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV čije odredbe počinju da se primenjuju od 1. januara 2018. godine.

 

Novim Pravilnikom ukinuta je obaveza obveznika da u evidencijama prikazuju podatke koji bliže određuju dobra, odnosno usluge (npr. naziv, vrsta, model, tip, količina, obim i dr.) koja je bila propisana prethodnim Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV.

 

Isto tako, propisan je novi Obrazac POPDV - Pregled obračuna PDV za poreski period od ______ do _______ 20__. godine koji će se dostavljati elektronskim putem uz poresku prijavu za PDV, počev od podnošenja poreske prijave za prvi poreski period 2018. godine. Na osnovu podataka iz evidencije o PDV, obveznik PDV za svaki poreski period sačinjava pregled obračuna PDV na osnovu kojeg unosi podatke u poresku prijavu.

 

Tekst Pravilnika već se nalazi u našim elektronskim paketima FiP i RaP odnosno online aplikaciji ipcpropisi.rs.

 

Detaljnije o svim novinama koje donosi Pravilnik možete se informisati u časopisima Revizor i Budžet, elektronskim paketima IPC.FiP i IPC.RaP odnosno online aplikaciji: ipcpropisi.rs.

 

IPC će u cilju detaljnijeg i pravovremenog informisanja o novinama i obavezama koje propisuje novi Pravilnik organizovati jednodnevna SAVETOVANJA-TRENINGE, tokom oktobra, u sledećim mestima:

 

- PALIĆ, 21. oktobar 2017. godine,

- BEOGRAD, 25. oktobar 2017. godine i

- NOVI SAD, 30. oktobar 2017. godine.