REFORMA KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

 

Detaljnije>>

 

UDRUŽENJE RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

 

Detaljnije>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnik za OBRAČUN
ZARADA, NAKNADA i
DRUGIH PRIHODA
fizičkih lica
sa primerima iz prakse

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

N O V O   !  !  ! Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

Priručnik za
primenu MSFI 15

Prirucnik MSFI
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnik>>

 

Priručnik za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU
AKTUELNE
INFORMACIJEPREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM JE U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI

(Vest je objavljena 15-06-2018)

detaljnije>>


VLADA RS UTVRDILA PREDLOG ZAKONA O RADNOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM POSLOVIMA

(Vest je objavljena 15-06-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U MAJU 2018. GODINE

(Vest je objavljena 12-06-2018)

detaljnije>>


SEDMO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE - 12. JUNA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 11-06-2018)

detaljnije>>


DONET JE SET FINANSIJSKIH ZAKONA

(Vest je objavljena 11-06-2018)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA JE NA NIVOU OD 3,0% DO 12. JULA 2018. GODINE

(Vest je objavljena 07-06-2018)

detaljnije>>


OBJAVLJENA JE UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU

(Vest je objavljena 07-06-2018)

detaljnije>>


NOVI PREDUSLOV ZA REGISTRACIJU KNJIGOVODSTVENIH AGENCIJA I DRUŠTAVA ZA REVIZIJU

(Vest je objavljena 06-06-2018)

detaljnije>>


PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA MART 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-05-2018)

detaljnije>>


IZNOS NAKNADE ZA NEZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM - 34.125,50 DINARA ZA MAJ 2018. GODINE

(Vest je objavljena 25-05-2018)

detaljnije>>


OBAVEŠTENJE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U VEZI REGISTROVANJA FAKTURA DATO JE NA SAJTU MF UPRAVE ZA TREZOR

(Vest je objavljena 15-03-2018)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za maj 2018. godine
|12.6.2018.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za maj 2018.
|12.6.2018.|


Prosečne bruto zarade
za mart 2018. godine
|25.5.2018.|


Prosečne neto zarade
za mart 2018. godine
|25.5.2018.|


Mesečne stope zatezne kamate
|13.4.2018.
|


Minimalna zarada


Kursna lista 19.6.2018.
EUR EUR 118.1454
USD USD 101.6042
CHF CHF 102.3702
 


OBJAVLJENE SU IZMENE I DOPUNE PORESKIH ZAKONA

U "Službenom glasniku RS", broj 113/2017 objavljeni su zakoni o izmenama i dopunama nekoliko poreskih zakona koji stupaju na snagu 1. januara 2018. godine. Najveći broj izmena primenjivaće se od 1. januara 2018. godine, dok će ostale izmene imati odloženu primenu.

O svim izmenama zakona i uputstvima za primenu u praksi pretplatnici na izdanja IPC-a mogu se informisati:

 

1. Već od danas (ponedeljak, 18. decembar 2017. godine) u elektronskim izdanjima časopisa Revizor, Budžet i Pravnik, odnosno elektronskim paketima: IPC.FiP i IPC.RaP;

2. Od srede, 20. decembra 2017. godine u štampanim izdanjima-časopisima: Revizor br. 26, Budžet br. 24 i Pravnik br. 1;

3. Na IPC jednodnevnom savetovanju koje se održava u četvrtak, 21. decembra 2017. godine u Beogradu (Centar za kulturu Palilula - Vlada Divljan, Mitropolita Petra br. 8 - kod hale Pionir).
Napominjemo da pretplatnici na IPC izdanja za 2018. godinu ne plaćaju kotizaciju.
Ostali učesnici plaćaju kotizaciju i materijal za savetovanje u iznosu od 5.900,00 + PDV.

Najvažnije izmene zakona odnose se na sledeće:

 

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

• odlaže se obaveza dostavljanja pregleda obračuna PDV za 1.7.2018. godine;

• izmenjene se odredbe u vezi sa poreskim oslobođenjem sa pravom na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV za promet dobara koje putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu;

• dozvoljava se pravo na odbitak prethodnog poreza za izdatke za ishranu, uključujući i piće, zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica u ugostiteljskim objektima obveznika kada obveznik po tom osnovu naplaćuje naknadu;

• uvodi se poseban postupak oporezivanja za promet investicionog zlata;

• izmenjene su odredbe koje propisuju pravo na refakciju PDV kupcu prvog stana i dr.

 

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

• izmene u oblasti priznavanja rashoda po osnovu amortizacije;

• novine u načinu na koji se banci priznaje rashod na ime otpisa potraživanja;

• sužava se predmet oporezivanja porezom na dobit po odbitku;

• propisan je rok za dostavljanje poreske prijave za porez na dobit po odbitku od tri dana od dana isplate prihoda;

• precizirane su odredbe koje su vezane za izveštavanja o transfernim cenama i dr.

 

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

• povećan je neoporezivi iznos kod poreza na zarade na 15.000 dinara;

• uvedeni su novi poreski podsticaji;

• preciznije je uređen predmet oporezivanja porezom na dohodak građana;

• propisane su velike izmene u vezi sa oporezivanjem prihoda od samostalne delatnosti;

• ukida se pravo registrovanih preduzetnika na vođenje poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva i dr.

 

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

• produžava se period primene određenih olakšica;

• uvedena je nova olakšica za plaćanje doprinosa;

• propisan je nov način utvrđivanja najniže i najviše osnovice za obračun doprinosa i dr.

 

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA