N O V O   !  !  !
Priručnici za
BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Kontni plan
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

N O V O   !  !  !
Priručnik
ZARADE, NAKNADE
i DRUGI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Zarade
detaljnije>>

pretplata na priručnik>>

 

WEB APLIKACIJA - ONLINE

Od 1.9.2016. pretplatnicima IPC-a dostupna je nova web aplikacija elektronskih paketa:

FiP, RaP i JaN

Za sve dodatne informacije
obratite se na tel: 011/366-02-28
ili e-mail: onlinepropisi@ipc.rs

 

OBUKE - TRENINZI

OBUKA za obavljanje poslova i
polaganje ispita za SLUŽBENIKA
za JAVNE NABAVKE


OBUKA za obavljanje
RAČUNOVODSTVENIH
poslova u JAVNOM SEKTORU


PRIRUČNICI

PRIRUČNICI za
JAVNE NABAVKE

Javne nabavke
detaljnije>>
pretplata na priručnike>>


PRIRUČNIK za primenu
KONTNOG OKVIRA
za PRIVREDNA DRUŠTVA,
zadruge i preduzetnike

Kontni okvir
detaljnije>>

pretplata na priručnike>>

AKTUELNE
INFORMACIJEU TOKU JE DOSTAVLJANJE REŠENJA O POREZU NA ORUŽJE ZA 2017. GODINU

(Vest je objavljena 14-09-2017)

detaljnije>>


POVEĆANJE MINIMALNE CENE RADA SA 130 NA 143 DINARA PO SATU - OD 1.1.2018. GODINE

(Vest je objavljena 12-09-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U AVGUSTU 2017. GODINE

(Vest je objavljena 12-09-2017)

detaljnije>>


UKIDANJE OBAVEZE PEČATIRANJA POJEDINIH DOKUMENATA PLATNOG PROMETA OD 1. OKTOBRA 2017. GODINE

(Vest je objavljena 11-09-2017)

detaljnije>>


REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA JE I SADA IZNOSI 3,75%

(Vest je objavljena 07-09-2017)

detaljnije>>


IZMENJENA JE UREDBA O KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA

(Vest je objavljena 30-08-2017)

detaljnije>>


OBJAVLJENI SU PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA JUL 2017. GODINE

(Vest je objavljena 25-08-2017)

detaljnije>>


NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.9. DO 30.9.2017. GODINE IZNOSI 331.255 DINARA

(Vest je objavljena 25-08-2017)

detaljnije>>


NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PERIOD OD 1.8.2017. DO 31.10.2017. GODINE IZNOSI 23.446 DINARA

(Vest je objavljena 25-07-2017)

detaljnije>>


Statistički podaci, stope, doprinosi, naknade

Index potrošačkih cena
za avgust 2017. godine
|12.9.2017.|


Inflacija merena Indexom
potrošačkih cena za avgust 2017.
|12.9.2017.|


Mesečne stope zatezne kamate
|8.9.2017.|


Prosečne bruto zarade
za jul 2017. godine
|25.8.2017.|


Prosečne neto zarade
za jul 2017. godine
|25.8.2017.|


Minimalna zarada


Kursna lista 22.9.2017
EUR EUR 119,1355
USD USD 99,5950
CHF CHF 102,9159
 


POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA - ROK 1. SEPTEMBAR 2017. GODINE

U skladu sa poslednjim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 99/2016) koje se u delu izveštavanja o učinku programa primenjuju počev od 1. januara 2017. godine predviđena je obaveza polugodišnjeg i godišnjeg izveštavanja o učinku programa za sve direktne korisnike i to kako republičkog, tako i loklanog nivoa vlasti.

 

Direktni korisnici budžeta Republike i organizacije za obavezno socijalno osiguranje, odnosno lokalne vlasti u skladu sa članom 31. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015 i 99/2016) prvi put ove godine imaju obavezu dostavljanja izveštaja o učinku programa za prvih šest meseci 2017. godine.

 

Krajnji rok za dostavljanje polugodišnjih izveštaja je 1. septembar (petak) 2017. godine. Polugodišnji izveštaji o učinku programa dostavljaju se na Obrascu za polugodišnji izveštaj o učinku programa za 20xx godinu koji je dat kao Prilog br. 2 u okviru Uputstva za praćenje i izveštavanje o učinku programa (opširnije pogledati ovde)

 

Uz predlog finansijskog plana za 2018. godinu svi direktni korisnici budžetskih sredstava imaju obavezu da, kao prilog dostave i izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine. Na taj način informacije koje sadrži izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine predstavljaju važan faktor prilikom usvajanja finansijskih planova direktnih korisnika za narednu godinu, a takođe i za izradu predloga zakona, odnosno odluke o budžetu za 2018. godinu.