Izmene i dopune PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

Datum objave: 07-11-2022


Reprezentativni sindikati u oblasti prosvete na nivou Republike Srbije: Sindikat obrazovanja Srbije, Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost", Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i Sindikat radnika u prosveti Srbije i Vlada zaključili su Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("Službeni glasnik RS", broj 123/2022, dalje: PKU).

Izmenjene su i dopunjene odredbe koje uređuju obaveze ustanove u pogledu zasnivanja radnog odnosa i preuzimanja zaposlenih, kao i rokovi za postupanje i odredbe koje uređuju prekovremeni rad, raspored korišćenja godišnjeg odmora, plaćeno i neplaćeno odsustvo, naknadu plate, naknade troškova i druga primanja.

PKU stupa na snagu 12. novembra 2022. godine.

Detaljnije o novinama koje donosi PKU pisaće se u narednom broju časopisa "Pravnik".