Narodna banka Srbije donela je izmenu i dopunu odluka u oblasti menjačkog poslovanja, rada deviznog tržišta i jedinstvenoj tarifi po kojoj naplaćuje naknadu za izvršene usluge

Datum objave: 10-11-2018


Narodna banka Srbije donela je izmenu i  dopunu odluka  kojima  su izvršene izmene i dopune u oblasti menjačkih poslova,  poslova rada deviznog tržišta kao i izmene i dopune Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj NBS naplaćuje naknade za izvršene usluge, a   koje su objavljene u "Službenom glasniku RS", broj 86/2018, i to:

  • Odluku o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova koja stupa na snagu 17.11.2018. godine a primenjuje se od 1. januara 2019. godine,

  • Odluku o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta koja stupa na snagu 17.11.2018. godine a primenjuje se od 1. januara 2019. godine,

  • Odluku  o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge koja stupa na snagu 17.11.2018. godine.

Detaljnija objašnjenja o primeni navedenih odluka daćemo u časopisu "Revizor".

IPC jednodnevno SAVETOVANJE
BEOGRAD, 4. mart 2019.

I deo - BESPLATNO za PRETPLATNIKE IPC-a za 2019. godinu

- Novine i aktuelnosti u PDV i PORESKIM PROPISIMA i RAČUNOVODSTVU i MSFI

- Novine u POREZIMA NA IMOVINU

II deo - BESPLATNO za SVE UČESNIKE

- Aktuelnosti U POSLOVANJU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

- Godišnja SKUPŠTINA UDRUŽENJA RAČUNOVOĐA U JAVNOM SEKTORU

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 10. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 10. marta 2019.)

IPC TRENING
BEOGRAD, 15. mart 2019.

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU