Narodna banka Srbije donela je izmenu i dopunu odluka u oblasti menjačkog poslovanja, rada deviznog tržišta i jedinstvenoj tarifi po kojoj naplaćuje naknadu za izvršene usluge

Datum objave: 10-11-2018

Narodna banka Srbije donela je izmenu i  dopunu odluka  kojima  su izvršene izmene i dopune u oblasti menjačkih poslova,  poslova rada deviznog tržišta kao i izmene i dopune Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj NBS naplaćuje naknade za izvršene usluge, a   koje su objavljene u "Službenom glasniku RS", broj 86/2018, i to:

  • Odluku o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova koja stupa na snagu 17.11.2018. godine a primenjuje se od 1. januara 2019. godine,

  • Odluku o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta koja stupa na snagu 17.11.2018. godine a primenjuje se od 1. januara 2019. godine,

  • Odluku  o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge koja stupa na snagu 17.11.2018. godine.

Detaljnija objašnjenja o primeni navedenih odluka daćemo u časopisu "Revizor".

IPC jednodnevno SAVETOVANJE

BEOGRAD, 24. decembar 2018. (od 9.30-15.30h)
PALIĆ, 21. decembar 2018. (od 11-14h - samo Izmene poreskih propisa)

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- Najnovije IZMENE PORESKIH PROPISA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za budžetske korisnike

BEOGRAD, 24. decembar 2018.
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- NOVINE i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2019. godini i ELEKTRONSKO POSLOVANJE
- SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu za BUDŽETSKE KORISNIKE

IPC SAVETOVANJE
za JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE u praksi i NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

BEOGRAD, 14. decembar 2018. - Besplatno za sve učesnike

IPC TRENINZI

USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

NIŠ, 14. decembar 2018.

NOVINE U TRETMANU SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA I UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U ISIB

BEOGRAD, 21. decembar 2018.