Novi Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije

Datum objave: 05-01-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 144/2022, objavljen je novi Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije, sa stupanjem na snagu 31.12.2022. godine i primenom počev od 1. januara 2023. godine.

Novodoneti pravilnik, kao preduslov, jedan je u nizu propisa koji su doneti krajem 2022. godine, radi dalje reforme/unapređenja javnih finansija Republike Srbije, odnosno uspostavljanja novog "SPIRI" sistema.

Podsećamo da je aplikacija "SPIRI" nova, šira aplikacija Sistema za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje budžeta Republike Srbije koja je od 1. januara 2023. godine zamenila dosadašnju aplikaciju "ISIB" - Informacioni sistem izvršenja budžeta Republike Srbije.

U prilogu navedenog pravilnika, između ostalog, nalazi se niz procedura za direktne i indirektne korisnike budžeta Republike Srbije u svrhu izvršenja republičkog budžeta, koje se sprovodi kroz informacioni sistem Ministarstva finansija - Uprave za trezor, preko navedene aplikacije.

Od 1. januara 2023. godine prestao je da važi prethodni propis - Pravilnik o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 20/2020, 151/2020 i 129/2022).

Detaljnije o ovoj temi možete pročitati u časopisu Budžet br. 5/2023 (koji je u pripremi) kao i u elektronskim paketima IPC-a.