Objavljeni su nacrti izmena i dopuna više poreskih zakona

Datum objave: 08-11-2022


Na internet stranici Ministarstva finansija objavljeni su: 

  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost; 
  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu;
  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji;
  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
  • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Eventualne sugestije i primedbe zainteresovana lica mogu da dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, najkasnije do 14. novembra 2022. godine, do 15.30 sati.