Praznovanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra 2022. godine

Datum objave: 10-11-2022


Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011, dalje: Zakon) zaposleni imaju pravo da praznuju, odnosno da ne rade u dan državnog praznika - Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Navedeni praznik praznovaće se neradno, u skladu sa Zakonom, 11. novembra 2022. godine (petak).

O pravima zaposlenih koji (ne)rade u dane državnih i verskih praznika možete se detaljnije informisati u elektronskom paketu IPC.RaP, odnosno u našim štampanim izdanjima.