Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Datum objave: 09-11-2018

Vlada Srbije na sednici održanoj 8.11.2018. godine usvojila je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju i uputila ga u Narodnu Skupštinu na donošenje po hitnom postupku.

Razlog za donošenje ovog zakona po hitnom postupku leži u donošenju Zaključka Vlade Srbije dana 21. juna 2018. godine, kojim je usvojila Program za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja – Doing Business za period 2018-2019. godine sa Akcionim planom. Osnovni cilj za donošenje ovog zakona sastoji se u poboljšanju pravnog okvira za zaštitu prava poverilca, omogućavanje veće transparentnosti podataka i razmenu informacija između stečajnog upravnika i poverilaca, kao i obezbeđenje veće izvesnosti u pogledu troškova stečajnog postupka.

Detaljnije o izmenama Zakona pisaćemo u časopisima Revizor i Budžet.

IPC jednodnevno SAVETOVANJE

BEOGRAD, 24. decembar 2018. (od 9.30-15.30h)
PALIĆ, 21. decembar 2018. (od 11-14h - samo Izmene poreskih propisa)

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- Najnovije IZMENE PORESKIH PROPISA, ELEKTRONSKO POSLOVANJE, SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu

IPC jednodnevno SAVETOVANJE za budžetske korisnike

BEOGRAD, 24. decembar 2018.
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

- NOVINE i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM POSLOVANJU BUDŽETSKIH KORISNIKA u 2019. godini i ELEKTRONSKO POSLOVANJE
- SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu za BUDŽETSKE KORISNIKE

IPC SAVETOVANJE
za JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE u praksi i NOVI ZAKON o JAVNIM NABAVKAMA

BEOGRAD, 14. decembar 2018. - Besplatno za sve učesnike

IPC TRENINZI

USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

NIŠ, 14. decembar 2018.

NOVINE U TRETMANU SOPSTVENIH PRIHODA I PRIHODA OD ZAKUPA I UKLJUČIVANJE INDIREKTNIH KORISNIKA U ISIB

BEOGRAD, 21. decembar 2018.