Raspisan je javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja

Datum objave: 08-11-2021


Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Subvencije koje se dodeljuju predviđene su za pokriće troškova u vezi obezbeđenja garancije putovanja.

Isplata subvencija će se vršiti u zavisnosti od kategorije licence i limita pokrića, i to:

  • za kategoriju B od 2.000 evra do 2.500 evra,
  • za kategoriju A od 2.500 evra do 5.000 evra.

Isplata subvencija će se vršiti u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kada je državna pomoć dodeljena.

Dodatne informacije sa obrascem zahteva možete pronaći na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs.

Rok za podnošenje zahteva je 24. novembar 2021. godine.