Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,0%

Datum objave: 13-01-2022


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 13. januara 2022. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) zadrži na nivou od 1,00%.

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS, na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi, održaće se 10. februara 2022. godine.